Hiilineutraali painotuote on ympäristö- ja bränditeko − myös Talouselämä teki arvovalinnan

Yritysten panostaessa enenevässä määriin ympäristöystävällisiin valintoihin on hiilineutraalien painotuotteiden kysyntä kovassa kasvussa. Ensimmäinen hiilineutraali Talouselämä-lehti ilmestyy 25.9. ja jatkaa siitä eteenpäin täysin hiilineutraalina julkaisuna. Talouselämän kumppanipaino PunaMusta Oy on Suomen ainoa näkyvyys- ja painoalan toimija, joka pystyy tarjoamaan painotuotteet sanoma- ja aikakauslehdistä käyntikortteihin 100-prosenttisesti hiilineutraaleina.

 

”Hiilineutraalien painotuotteiden tarjoaminen on meille strateginen valinta, sillä vastuullisuus on keskeinen arvomme”, kertoo PunaMustan toimitusjohtaja Jari Avellan.

 

Ympäristövastuun osalta emme tyydy vain päästöjen kompensointiin, vaan kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja ohjaamme asiakkaitamme ympäristöä huomioiviin valintoihin. Siksi olenkin erityisen iloinen, että Alma on päätynyt painamaan Talouselämän hiilineutraalisti. On merkittävä askel, kun suurilevikkinen lehti päättää siirtyä hiilineutraaliin julkaisuun.”

Lue tiedote kokonaisuudessaan tästä