Historiaa

Sanomalehti Karjalainen

 • 2.10.1874 ilmestyi Pohjois-Karjalan ensimmäinen, kerran viikossa ilmestyvä sanomalehti Karjalatar.

PunaMusta Media Oyj

 • Vuonna 1899 perustettiin Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy
 • Julkaisi Pohjois-Karjala -nimistä lehteä vuoteen 1906 ja vuodesta 1907-1919 Karjalan Sanomia.
 • Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj muutti nimensä PunaMusta Media Oyj:ksi. Nimimuutos sai virallisen vahvistuksen kaupparekisterissä 29.4.2019.

PunaMusta Oy

 • Yhtiö perustettiin vuonna 1899 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:nä.
 • Vuonna 1988 PunaMusta-nimi käyttöön kirjapainotoimintojen markkinointinimenä.

Otteita PunaMusta Media –konsernin merkittävistä vuosista

 

2021

15.10.2021 Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy:n uudeksi nimeksi vahvistettiin PunaMusta Paikallismediat Oy. Yhtiö kustantaa kuutta paikallislehteä.

30.9.2021 PunaMusta Media Oyj on ostanut digitaaliseen aineiston- ja brändinhallintaan erikoistuneen Gredi Oy:n koko osakekannan. Lue lisää tästä.

22.6.2021 PunaMusta Media Oyj osaksi maailman suurinta yritysvastuualoitetta Global Compactia

Media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan aloilla toimiva PunaMusta Media Oyj liittyi kesäkuussa YK:n Global Compactiin, maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen. Yhtiö aikoo myös asettaa tulevaisuudessa päästövähennystavoitteensa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti. Lue lisää tästä.

2021

PunaMusta Media Oyj on ostanut 30.4.2021 päivätyllä kauppakirjalla 70 % visuaalisten näkyvyysratkaisujen, valaistusten ja projisointien osaajan Profilight Oy:n osakekannasta. Tehdyllä kaupalla konserni täydentää tarjontansa kattamaan kokonaisvaltaisesti yleisötapahtumien, messujen, festivaalien ja julkisten tilojen näkyvyysratkaisut.  

2021

20.4.2021 PunaMusta Digital Oy (ent. Smart Files Oy) siirtyi kokonaisuudessaan PunaMusta Media Oyj:n omistukseen.

2021

31.3.2021 konsernin kaikki kuusi tilattavaa paikallislehteä keskittyivät yhden yhtiön, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy:n alle, kun Pogostan Sanomat Oy, Keski-Karjalan Kustannus Oy, Ylä-Karjala Oy ja Lieksan Lehti Oy sulautuivat ko. yhtiöön.

2021

26.3.2021 PunaMusta Media Oyj päivittää strategiansa ja tavoitteensa 2021-2023

Strategian ytimessä on asiakkaan menestymisen mahdollistaminen. Asiakkaiden menestys ohjaa konsernin jokapäiväistä tekemistä, jossa vastuullisuus on osa toimintaa kaikilla sektoreilla. Konserni kehittää sekä palveluita että organisaatiota toimintakulttuuriin, jossa yhdistyy datalla johtaminen, palveluiden helppous ja asiakaskokemuksen merkitys.

2021

25.3.2021 pitämässään järjestäytymiskokouksessa PunaMusta Media Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Reetta Laakkosen.

2021

Suurkuvaratkaisuihin erikoistuneen PixMill Group Oy:n nimi muutettiin PunaMusta PixMill Oy:ksi 1.3.2021.

2021

PunaMusta Media Oyj ryhtyi panostamaan entistä vahvemmin ympäristövastuullisuuteen. Konsernin näkyvyys- ja painoalan palveluja tarjoava yhtiö PunaMusta Oy ryhtyi painamaan 1.1.2021 alkaen kaikki pienpainotuotteet hiilineutraalisti jokaiselle asiakkaalleen.

Tähän sisältyvät mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit, kuten käyntikortit, esitteet, julisteet, alle 3 000 kappaleen painosmääräiset lehdet, kirjat ja luettelot sekä vuosikertomukset ja vastuullisuusraportit.

Samaan aikaan konsernin medialiiketoiminnan julkaisemat lehdet Karjalainen, kuusi paikallislehteä ja kaupunkilehti Heili ryhdyttiin painamaan hiilineutraalisti.

PunaMusta Media Oyj oli tiettävästi Suomen ensimmäinen mediatalo, joka siirtyi painamaan kaikki kustantamansa sanomalehdet 100-prosenttisen hiilineutraalisti.

2020

Hämeen Kirjapaino Oy sulautui PunaMusta Oy:öön 31.12.2020.

PunaMusta Media Oyj uudistaa toimialojensa nimet 28.8.2020 vastaamaan paremmin muuttunutta palveluihin keskittynyttä liiketoimintaansa. Lehtitoimialan uusi nimi on medialiiketoiminta ja painotoimialan näkyvyys- ja painoliiketoiminta.

PunaMusta Media Oyj on ostanut suurkuvatulostukseen erikoistuneen PixMill Group Oy:n koko osakekannan 31.3.2020.

Yrityskauppa on osa PunaMusta Media -konsernin strategian
mukaista tavoitetta saavuttaa johtava markkina-asema painotoimialalla Suomessa.

Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi yhtiön suurkuvaliiketoimintojen asemaa markkinoilla sekä tuo samalla lisää ammattimaista henkilöstöä konsernin palvelukseen.

Investoinnin avulla
konserni vahvistaa asemaansa palveluntarjoajana markkinointiprosessin kaikissa vaiheissa. Konsernin talousraportoinnissa PixMill Group -konserni tulee olemaan osa painotoimialasegmenttiä.

2020

PunaMusta Oy on ostanut Streamlog Oy:n konkurssipesän palvelulogistiikka-liiketoiminnot 20.2.2020.  Ko. yrityksen päätuote on varastointipalvelut asiakkaan puolesta ja samalla asiakkaan oman markkinoinnin johtamisen tehostaminen. Tehty kauppa on osa PunaMusta Media -konsernin strategian mukaista nykyisten liiketoimintojen laajentamista ja täydentää hyvin nykyistä kokonaisvaltaista palvelutarjontaa asiakkaille. Liiketoiminnat siirtyvät PunaMusta Oy:lle 25.2.2020 alkaen.

Vuoden 2020 alusta PunaMusta Media -konsernin painotoimialan brändeissä keskitytään toimimaan PunaMusta-nimen alla. Erweko Oy ja Faktor Oy fuusioitiin PunaMusta Oy:öön 31.12.2019 ja ForssaPrint-brändistä luovuttiin. Forssan osalta sopimukset ja laskut ovat edelleen Forssan Kirjapainon nimellä, mutta markkinoinnissa ja viestinnässä palvellaan yhdellä ja yhteisellä PunaMusta-brändillä 1.1.2020 alkaen.

 

 

2019

13.11.2019 PunaMusta Media Oyj julkaisee strategiansa ja tavoitteensa 2020-2021.

Strategian ydin pureutuu visioon vastuullisesta, menestyvästä ja yhteisöllisestä PunaMusta Mediasta, joka huomioi digiajan tuomat muutokset, tehokkaan toiminnan sekä vastuullisuuden yhtiön päätoimialoilla paino- ja lehtiliiketoiminnassa.

2019

PunaMusta Media Oyj on ostanut 1.7.2019 päivätyllä kauppakirjalla Suomen menestyvimpiin painotaloihin kuuluvan printtiviestinnän asiantuntijan, Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Konsernin talousraportoinnissa Hämeen Kirjapaino Oy tulee olemaan osa painotoimialasegmenttiä.

2019

Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy sulautui Faktor Oy:öön 31.3.2019.

2019

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj muuttaa nimensä PunaMusta Media Oyj:ksi. Nimenmuutosehdotus hyväksyttiin Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n yhtiökokouksessa 29.3.2019 yksimielisesti.

2019

PunaMusta Oy on ostanut Satavision Oy:n print-liiketoiminnan 27.3.2019

2018

Konsernin talousraportoinnissa Faktor Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy ovat 31.12.2018 alkaen osa painotoimialasegmenttiä.

2018

Suomen Yliopistopaino Oy (Juvenes Print) sulautui PunaMusta Oy:öön 13.11.2018.

2018

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut 28.9.2018 päivätyllä kauppakirjalla forssalaisen painotalo Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Konsernin talousraportoinnissa Forssan Kirjapaino Oy tulee olemaan osa painotoimialasegmenttiä.

2018

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut 21.9.2018 päivätyllä kauppakirjalla oululaisen korkealuokkaisten digi- ja offsetpainotuotteiden valmistamiseen erikoistuneen Erweko Oy:n koko osakekannan Kaleva Oy:ltä. Konsernin talousraportoinnissa Erweko Oy tulee olemaan osa painotoimialasegmenttiä.

2018

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut 31.8.2018 päivätyllä kauppakirjalla helsinkiläisen lehtien ja julkaisujen taittoon erikoistuneen Faktor Oy:n koko osakekannan. Konsernin talousraportoinnissa Faktor Oy tulee olemaan osa lehtitoimialasegmenttiä.

2018

Sanomalehti Karjalainen Oy on ostanut joensuunlaisen Oy Najaros Ab:n radioliiketoiminnot 28.8.2018. Kauppa koskee Iskelmä Rexiä ja Radio City Joensuuta. Kanavien radiotoiminta siirtyy Karjalaiselle 1.9.2018 alkaen.

2017

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin kirjapainotoimialan nimi muuttui painotoimialaksi vuoden 2017 alusta.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti Suomen Yliopistopaino Oy:n koko osakekannan 15.5.2017.

2016

Sanomalehti Karjalainen muuttui tabloidi-kokoon, 15.3. alkaen yhdessä kumppanilehtien Savon Sanomien, Keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien kanssa.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj myi tytäryhtiönsä Paperityö Oy:n koko osakekannan Suomen Tarrapaino Oy:lle 1.7.2016.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen jäsen Jyrki Laakkonen menehtyi vaikeaan sairauteen 12.8.2016. Jyrki Laakkonen toimi yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuosina 2009-2016, ja hallituksen jäsenenä vuodesta 1989 alkaen.

2014

Punamusta Tampere Oy sulautuu PunaMusta Oy:öön.

Sanomalehti Karjalainen Oy ja Itella Posti Oy allekirjoittivat sopimuksen sanomalehtien varhaisjakelusta.

PunaMustan uusi sanomalehtipainokone otettiin tuotantokäyttöön, ja Noljakan toimitalon laajennushanke valmistui.

2013

Punamusta Tampere Oy hankki 32-sivuisen heatset-painokoneen, joka otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2013 lopussa. Tampereen toimitalon laajennus valmistui.

PunaMusta Oy päätti uuden sanomalehtipainokoneen hankkimisesta Manroland Web Systems GmbH:lta. Noljakan toimitalon laajennushanke käynnistyy.

2012

Karjalainen oli luettavissa sähköisesti myös erilaisilla sähköisillä lukulaitteilla ja mobiilisovelluksilla.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj myi Torikatu 33:ssa sijaitsevan tontin n:o 11.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti Kaapelikatu 1, 33330 Tampere -osoitteessa sijaitsevan kiinteistön, jossa sijaitsee Punamusta Tampere Oy:n toimitalo.

Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy sulautuu Sanomalehti Karjalaiseen.

2011

Karjalainen alkoi julkaista sähköistä näköislehteä verkossa.

2010

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 8,11 % omistama osakkuusyhtiö Arena Partners Oy ja Alma Media Oyj ryhtyivät yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa.

2009

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiön, Sanomalehti Karjalainen Oy:n, harjoittama lehtiyhteistyö laajenee, kun Karjalainen, Keskisuomalainen ja Savon Sanomat ovat 24.4.2009 sopineet Etelä-Suomen Sanomien liittymisestä luomaansa toimitukselliseen yhteistyökoalitioon.

2008

PunaMusta Oy perustaa tytäryhtiön Punamusta Tampere Oy:n, jonka lukuun ostetaan Uusi Kivipaino Oy:n konkurssipesä.

2007

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakesarjojen yhdistäminen ja osakkeiden tekninen jakaminen (split).

Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy perustetaan. Pielisjokiseudun ja Outokummun Seudun liiketoiminnot Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy:lle.

2006

IS-Print Oy:n liiketoiminta PunaMustalle.

PunaMusta investoi uuteen 32-sivuiseen heatset-painokoneeseen, ja Noljakan toimitalon laajennus käynnistyy.

2005

Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy perustetaan (Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 100 % omistamat yhtiöt)

2004

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeelle LP-markkinatakaussopimus.

2000

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti Karelia Viestintä Oy:n, joka julkaisee Karjalan Heili –nimistä kaupunkilehteä.

Arena Partners Oy perustetaan (Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n omistusosuus 8,11 %)

2002

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj yhtiöitti kirjapaino PunaMustan ja sanomalehti Karjalaisen liiketoiminnat omiksi tytäryhtiöikseen kiinteistöjä lukuun ottamatta.

1999

Kirjapaino investoi neljänteen heatsetrotaatioonsa. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj meni osakkaaksi kolmeen uuteen media- ja kirjapainoalan yhtiöön:

 • 50 prosentilla Baltian maissa kirjapainotoimintaa harjoittavaan Baltic-Print –yhtiöön
 • 20 prosentilla Kotikanava-nimellä digitaalitelevisiokanavaluvan saaneeseen Wellnet Oy:öön ja
 • 20 prosentilla Ilkka Oyj:n osakkeita omistavaan Arnedo Oy:öön.

Kirjapaino investoi neljänteen heatsetrotaatioonsa.

1998

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ksi.

Väli-Suomen Media Oy:n tuottama viikonvaihdesivusto Sunnuntaisuomalainen alkoi ilmestyä myös Karjalaisen sivuilla.

Noljakan toimitalon viiden rakennusvaihe valmistui, ja kirjapaino investoi kolmanteen heatsetrotaatioon.

1997

Väli-Suomen Media Oy perustettiin yhdessä Karjalaisen, Ilkan, Keskisuomalaisen, Pohjolaisen sekä Savon Sanomien kanssa. Sanomalehti Karjalainen omistaa yhtiöstä on 25 prosenttia (v. 2014).

Karjalaisen oma verkkolehti www.karjalainen.fi alkoi ilmestyä säännöllisesti keväällä.

Lehden toimitusjärjestelmä uusittiin, jonka jälkeen toimituksella oli pääteyhteydet teksti- ja kuva-arkistoihin sekä internetiin.

Karjalaisen levikki laski alle 50 000:n.

1996

Uusi heatsetrotaatio Heidelberg Harris M600 otettiin käyttöön.

Väli-Suomen lehtien yhteistyö alkoi yhdessä Karjalaisen, Ilkan, Keskisuomalaisen, Pohjolaisen ja Savon Sanomien kanssa.

1995

Lehti julistautui puolueisiin sitoutumattomaksi sanomalehdeksi, ja syksyllä toteutettiin laaja ulkoasu-uudistus yhteistyössä taitelija Pekka Loirin kanssa.

Kärkimedia Oy perustettiin yhteensä 26 maakuntalehden kanssa.

1994

Karjalainen siirtyi paperitaitosta päätetaittoon.

1993

Karjalaisen toimitus sai elektronisen sivuntaittojärjestelmän.

1992

Noljakkaan asennettiin Heidelberg Speedmaster 5-värioffset sekä Web-8 4-väriheatsetpainokone.

Toimituksen kuvaamossa otettiin käyttöön elektroninen Hasselblad-kuvankäsittelyjärjestelmä, joka mahdollisti digitaalisen kuvien siirron kuvaamon, tuotannon ja arkiston kesken ilman paperikopioita.

1991

Karjalainen saavutti levikkiennätyksensä, 56 604 kappaletta.

Karjalainen keskitti toimintansa Pohjois-Karjalaan ja sen Savonlinnan ja Parikkalan aluetoimitukset lakkautettiin.

1990

Noljakan toimitalon kolmas vaihe valmistui, ja toimitus sekä hallinto-, ilmoitus- ja levikkikonttorit siirtyivät uuteen taloon. Samalla otettiin käyttöön uusi toimitusjärjestelmä.

Paperikaupan toiminta lakkautettiin.

1988

PunaMusta otettiin Joensuun ja Helsingin kirjapainotoimintojen yhteiseksi markkinointinimeksi.
Yhtiö myi Lappeenrannassa ja Imatralla sijainneet kirjapaino- ja lehtiyksikkönsä, Karjalainen lakkautti Imatran aluetoimituksen. Helsingin painotalot muuttivat Kurkimäkeen valmistuneeseen uuteen teollisuushalliin.

1987

Noljakan toinen rakennusvaihe valmistui, ja samalla otettiin käyttöön sveitsiläinen Wifag-offsetrotaatio sekä ruotsalainen Wamac-postitusjärjestelmä.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy hankkiutui maakunnan ensimmäisenä yrityksenä pörssin ulkopuoliselle OTC-listalle.

Pogostan Sanomien osake-enemmistö siirtyi Pohjois-Karjalan Kirjapainolle.

1986

Yhtiö myi Savonlinnan Seudun Sanomat Oy:n osakkeensa

1985

Yhtiö osti Helsingissä toimivan Paperityö Oy:n osakekannan.

Joensuussa arkkipaino, tarrapaino, sitomo ja paperivarasto siirtyivät Noljakkaan.

1983

Ylä-Karjala siirtyi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n omistukseen

1982

Noljakan toimitalon ensimmäisen rakennusvaihe valmistui

1981

Yhtiö osti osake-enemmistön Uusi-Savoa julkaisevasta Savonlinnan Seudun Sanomat Oy:stä.

Joensuun kaupungilta varattiin 3,9 hehtaarin teollisuustontti Noljakasta.

Yhtiö ryhtyi harjoittamaan myös arvopaperikauppaa.

1980

Karjalaisen levikki ylitti 50 000 rajan
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy liitti konserniinsa

 • Karjalan Kirjapainon ja Etelä-Karjala –lehden Lappeenrannasta
 • Parikkalan Sanomia julkaisevan Keski-Karjalan Kustannus Oy:n
 • Uutis-Vuoksi –lehteä julkaisevan Uutis-Vuoksi Oy:n Imatralta.

1979

Yhtiölle hankittu Solna Distributor –offsetrotaatio otettiin käyttöön, ja se mahdollisti värikuvien painamisen Karjalaisessa.

1964

Karjalaisen levikki nousi yli 40 000

1955

Lehti alkoi ilmestyä seitsemänpäiväisenä

1954

Lieksan Lehti perustettiin.
Kirjapaino hankki 16-sivuisen M.A.N. –täysrotaatiopainokoneen.

1953

Karjalaisen levikki nousi yli 30 000

1942

Karjalainen muuttui 6-päiväiseksi, ja levikki nousi yli 20 000 kappaleen

1934

Lehdelle perustettiin ensimmäinen asioimisto Lieksaan

1928

Karjalaisen levikki ylitti 10 000

1922

Karjalaisen levikki ylitti 5 000 kappaleen rajan

1919

Joensuun Kirjapaino ja Karjalan Sanomat lakkautettiin, ja Pohjois-Karjalan Kirjapaino alkoi julkaista Karjalaista.

1918

Karjalatar muuttui Karjalaiseksi vuoden alussa. Vuoden lopussa Karjalan Sanomia julkaiseva Pohjois-Karjalan Kirjapaino ja Karjalaista julkaiseva Joensuun Kirjapaino yhdistyivät.

1917

14.12.1917 Joensuun Kirjapaino Oy:n yhtiökokous päätti lehden nimen muuttamisesta Karjalaiseksi, ja sen julistamisesta kokoomuspuolueen äänenkannattajaksi.

1899

Perustettiin Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, joka alkoi julkaista Pohjois-Karjala –nimistä lehteä.

Toimitalo hankittiin Torikatu 33:sta.

1894

Karjalatar muuttui kolmipäiväiseksi

1886

Karjalatar alkoi ilmestyä kahdesti viikossa

1874

2.10.1874 ilmestyi ensimmäinen Karjalatar, lehti ilmestyi kerran viikossa perjantaisin H.Piipposen, sittemmin Joensuun Kirjapainon Oy:n painamana.