Konsernin esittely

PunaMusta Media Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat paino- ja viestintäalan konsernin, jonka päätoimipaikkana on Joensuu. Emoyhtiön liiketoiminta koostuu konsernihallinnosta, arvopaperikaupasta ja osakeomistuksista sekä kiinteistöjen hallinnosta ja vuokrauksesta.

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja se kuuluu Kulutuspalvelut-toimialaluokkaan. PunaMusta Media Oyj kuuluu markkina-arvoryhmässä pienten yhtiöiden segmenttiin.