PunaMusta Median strategia 2024–2026

PunaMusta Median edellinen strategiajakso päättyi vuoden 2023 lopussa. Konsernin hallitus on hyväksynyt strategian ja konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026. Konserni siirtyy strategiassaan seuraavaan vaiheeseen, jonka pääteemoina ovat arvonluonti ja kannattavan kasvun kiihdyttäminen.

Konsernin unelma vuodelle 2026
Konsernin unelmana strategiajakson aikana on luoda maailma, jossa toimijat ovat konsernin avulla vapaita tavoittelemaan kunnianhimoista kasvua, joka perustuu kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Toimintaympäristössä vanhentuneet käytännöt eivät rajoita luovuutta tai hidasta kehitystä ja voimavarat ohjataan ratkaisuihin, jotka edistävät positiivista muutosta yhteiskunnassa ja asiakkaiden liiketoiminnassa.

Konsernin strategiakauden menestys rakentuu seuraavien tekijöiden varaan:

 • Tasapainoinen työelämä – konserni ottaa johtavan roolin tulevaisuuden työelämän muotoilussa. Työympäristö edistää työntekijöiden tasapainoa työn ja muun elämän välillä sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.
 • Parhaat tiimit tekevät parhaat tulokset – konserni luo voittavat tiimit, joissa toimimme yhtenä tiiminä asiakkaidemme kanssa, työskennellen kohti yhteistä maalia. Tiimit mahdollistavat jokaisen vahvuuksien hyödyntämisen. Luomme ympäristön, jossa jokainen tiimin jäsen voi loistaa. Edistämme aidosti yhteisen onnistumisen saavuttamista.
 • Tuloksia palveluna – rakennamme pitkäaikaisia ja syvällisiä kumppanuuksia, joissa korostuu arvon tuottaminen. Olemme merkittävien asiakkaidemme aito strateginen kumppani ja ratkaisemme yhdessä heidän liiketoiminnallisia haasteitansa. Luomme arvoa tulosten kautta.
 • Toimimme arjessa vastuullisesti – vastuullisuus on osa kaikkea tekemistämme ja otamme roolin vastuullisuuden suunnannäyttäjänä ja ajatusjohtajana kaikissa liiketoiminnoissamme. Vähennämme koko arvoketjumme ympäristövaikutuksia, vastaamme kasvavaan ekologisen vastuun kysyntään ja luomme kaupallistettavia liiketoimintamalleja vastuullisuuden ympärille.
 • Teemme vaikuttavia asioita – konserni tunnetaan poikkeavista ratkaisuista ja edistämme toimintamme kestävää kasvua ja kilpailukykyä innovatiivisten ratkaisujen, analytiikan ja jatkuvan kehittymisen avulla. Tavoitteemme on pysyä alan edelläkävijänä kaikissa liiketoimintasegmenteissämme.

Vaikuttavuus strategian keskiössä
”PunaMusta Media -konserni toteutti edellisen strategiajakson 2021–2023 aikana merkittävän transformaation paino- ja mediayhtiöstä monipuolisia digitaalisia, paino- ja näkyvyysratkaisuja markkinoinnin tarpeeseen tarjoavaksi yhtiöksi. Rakensimme strategiakauden aikana digitaalisesta ja näkyvyysliiketoiminnasta kaksi uutta merkittävää konsernin tulevaisuuden kasvun mahdollistajaa ja onnistuimme samalla vahvistamaan mielikuvaamme asiakaskentässä ratkaisukeskeisenä kokonaisvaltaisena kumppanina. Tämä hienosti onnistunut pohjatyö mahdollistaa meidän siirtymisen strategian seuraavaan vaiheeseen, jossa kiihdytämme kannattavaa kasvua olemassa olevien palveluidemme ja innovaatiotoiminnan kautta.

Osana uutta strategiaamme olemme päättäneet luopua medialiiketoiminnastamme ja asemoitua markkinaan uudenlaisena tekijänä. Tahtotilanamme on auttaa tulevaisuuteen kunniahimoisesti katsovia toimijoita menestymään kestävin keinoin, turhaa välttäen ja vain vaikuttaviin asioihin keskittyen. Haluamme haastaa vallitsevia käytäntöjä ja tuottaa kumppaneillemme markkinoinnin ja myynnin vaikuttavia ratkaisuja, joiden avulla liiketoiminnan strategiset tavoitteet saavutetaan globaalisti.

Vastuullisuus on jatkossakin toimintamme ytimessä. Haluamme olla paitsi kestävän kasvun edelläkävijä ja suunnannäyttäjä omassa arvoketjussamme, niin myös Euroopan merkittävin vastuullisuustoimija kussakin segmentissämme.

Median murros tulee kiihtymään ja kauppojen mediallistuminen tulee kasvamaan. Uskomme, että edellisen strategiakauden aikana rakennettu palvelukyvykkyys ja ymmärrys asiakaskentästä mahdollistaa nousumme merkittäväksi strategiseksi kumppaniksi etenkin kaupan alan asiakkaille. Tavoitteenamme onkin ottaa merkittävä asema retail-median kasvun mahdollistajana sekä digitaalisten ratkaisujen että muiden julkaisukanavien ja näiden muodostamien kokonaisuuksien kautta. Tulemme tuomaan lisäksi tekoälyratkaisut voimakkaammin osaksi liiketoimintojemme ratkaisuja sekä tuomaan asiakassegmenteillemme heidän ydintoimintaansa muuttavia innovaatioita.

Arvolupauksemme ´Vaikuttavia asioita, hyvien kanssa, ilmiömäisesti´ mukaisesti emme tyydy tavanomaiseen tapaan tehdä asioita vaan tavoittelemme ratkaisuja, jotka erottuvat ja jotka muistetaan. Asiakastyömme keskittyy arvon luontiin ja toimialariippumattomat asiakastiimimme mahdollistavat asiakkaidemme strategisten kasvuhankkeiden toteutumisen. Onnistuminen hankkeissamme luo pohjaa kansainvälistymiselle erityisesti digitaalisten palveluiden osalta ja mahdollistaa kannattavuuden kasvun pysyvälle kestävälle pohjalle strategiakauden aikana”, sanoo konsernin toimitusjohtaja Arttu Sallinen.

Taloudelliset tavoitteet
Konserni hakee strategiajaksolla omistaja-arvon kasvattamista seuraavilla taloudellisilla tavoitteilla:

 • Liikevaihto ylittää strategiakauden lopussa 140 miljoonaa euroa, liiketoimintojen vuosittainen vastuullinen kasvu:
  • Näkyvyysliiketoiminnan kasvu suurempi kuin 20 %
  • Digitaalisen liiketoiminnan kasvu suurempi kuin 20 %
  • Painoliiketoiminnan markkinaosuuden kasvattaminen
 • Kannattavuus: Strategiakauden lopussa käyttökate-% suurempi kuin 10 %
  • Näkyvyysliiketoiminnan käyttökate-% suurempi kuin 15 %
  • Digitaalisen liiketoiminnan käyttökate-% suurempi kuin 15 %
  • Painoliiketoiminnan käyttökate-% suurempi kuin 7 %
 • Vakavaraisuus: Omavaraisuusaste suurempi kuin 35 % ja nettovelan suhde käyttökatteeseen strategiajakson lopussa pienempi kuin 3,0.
 • Hiilijalanjälki on pienentynyt strategiakauden lopussa 21,0 % vertailuvuoteen 2022 verrattuna.

”Strategiamme mukaisesti uskallamme uudistua unohtamatta historiaamme. Motivoituneina ja inspiroituneina lähdemme määrätietoisin askelein etenemään valitsemaamme polkua!”, kiteyttää Arttu Sallinen.