Korjaus kutsuun Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 6.3.2019 julkistaman yhtiökokouskutsun kohdassa A.8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen on annettu virheellinen tieto hallituksen käyttöön varattavaa summaa koskien.

Virheellinen lause: ”Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 0000 euroa.”

Korjattu lause: ”Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa.”

Korjattu kutsu on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Joensuussa 7. päivänä maaliskuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com