Mediatalo painaa kaikki kustantamansa sanomalehdet 100-prosenttisen hiilineutraalisti 1.1.2021 alkaen

PunaMusta Media Oyj ympäristövastuullisesti uuteen vuoteen

PunaMusta Media Oyj -konserni panostaa vahvasti vastuullisuuteen molemmissa liiketoiminnoissaan: sen näkyvyys- ja painoalan palveluja tarjoava yhtiö PunaMusta Oy tarjoaa 1.1.2021 alkaen kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraalina kaikille asiakkailleen. Samaan aikaan konsernin medialiiketoiminnan julkaisemat lehdet Karjalainen, kuusi paikallislehteä ja kaupunkilehti Heili ryhdytään painamaan hiilineutraalisti. PunaMusta Media Oyj on tiettävästi Suomen ensimmäinen mediatalo, joka painaa kaikki kustantamansa sanomalehdet 100-prosenttisen hiilineutraalisti.

PunaMusta Media on kotimainen pörssilistattu mediayhtiö sekä painotuotteita ja yritysnäkyvyyden kokonaisratkaisuja tarjoava konserni, joka on viime vuosina kasvanut voimakkaasti yritysostoin. Samalla yhtiö on laajentanut palvelutarjontaansa muun muassa erilaisiin digitaalisiin yritysnäkyvyyden ja brändinhallinnan ratkaisuihin sekä markkinointilogistiikan palveluihin. Yhtiössä panostetaan vahvasti vastuullisuuteen.

”Siirtyminen lehtiemme hiilineutraaliin painamiseen oli helppo päätös ja luonnollinen askel, sillä ympäristövastuu on yksi konsernimme keskeisistä arvoista. Haluamme olla medioidemme kautta suunnannäyttäjä Pohjois-Karjalassa ja kannustaa sidosryhmiämme, niin kuluttajia kuin yrityksiäkin, vastuullisiin valintoihin”, kertoo medialiiketoiminnan johtaja ja Sanomalehti Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Yhtiön näkyvyys- ja painoliiketoiminnan palveluja tarjoava PunaMusta Oy on Suomen ainoa yhtiö, jonka tarjooma kattaa 100-prosenttisesti hiilineutraalit painotuotteet käyntikorteista laajalevikkisiin lehtiin.

”Olemme tehneet paljon työtä toimintamme hiilijalanjäljen minimoimiseksi, ja se mahdollistaa pienpainotuotteiden tarjoamisen kaikille asiakkaillemme täysin hiilineutraalisti. Kompensoinnin määrä on niin vähäinen, että on turhaa jättää valintaa asiakkaalle, teemme tämän vastuullisuusvalinnan asiakkaidemme puolesta”, kertoo konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnasta vastaava johtaja, PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Pienpainotuotteilla tarkoitetaan mainospainotuotteita ja viestinnän materiaaleja, kuten käyntikortteja, esitteitä, julisteita, alle 3 000 kappaleen painosmääräisiä lehtiä, kirjoja ja luetteloita sekä vuosikertomuksia ja vastuullisuusraportteja.

Myös lehtien hiilineutraali painaminen on mahdollista PunaMustassa jo nyt, ja mahdollisuuteen onkin tarttunut moni kustantaja. Hiilineutraalisti painettuja lehtiä ovat mm. Talouselämä, Uusiouutiset ja Riffi, samoin kuin useat järjestö- ja asiakaslehdet sekä katalogit. Näiden osalta valinta hiilineutraalisti painamisesta pysyy toistaiseksi asiakkaalla, joka myös maksaa kompensoinnin kustannuksen. Tuotteesta riippuen kustannus on 0,5-2 % painotuotteen hinnasta.

”Olemme vastuullisuuden edelläkävijä alallamme ja aktiivinen ympäristöasioiden edistäjä arvoketjussamme. Aiomme tarjota myös suurivolyymiset lehdet hiilineutraaleina viimeistään vuonna 2022 kaikille asiakkaillemme”, jatkaa Avellan.

Paperin valmistus on suurin hiilidioksidipäästöjä aiheuttava osa PunaMustan arvoketjua. Yhtiön pyrkimyksenä onkin vakuuttaa myös paperinvalmistajat hiilidioksidipäästöjen minimoinnin tarpeellisuudesta, esimerkiksi hiilineutraalia paperia tarjoamalla. Tämä hyödyttäisi koko alaa.