Merkittäviä askelia Retail median kasvun mahdollistajana

Olemme uuden äärellä. Moni asia on muuttunut tällä vuosikymmenellä laajemmin ja nopeammin kuin kukaan olisi voinut odottaa. Tuntuu, että olemme olleet koko ajan uuden, eikä aina vain hyvän, äärellä. Onneksi toivo elää uuden hyvän puolesta ja ainakin omalla kohdallani todella paljon voimakkaammin kuin pitkään aikaan.

Markkinoinnin maailmassa brändit kipuilevat etsiessään optimaalisia yleisöjä jatkuvasti pirstaloituvasta ja muuttuvasta mediakentässä sekä hakiessaan investoinneilleen parasta vaikuttavuutta. Vaikka asiointi kivijalkakaupoissa on osin korvaantunut verkkokaupalla, on myymälöillä edelleen vahva paikkansa kuluttajien elämässä. Edelleen ruokaa, vaatteita, autoja, kodintarvikkeita ja ylellisyystavaroita käydään ostamassa kaupasta. Hieman jopa huomaamatta kauppamarkkinapaikat ovat askel askeleelta lähteneet mediallistumaan. Samaan aikaan kun Euroopassa vielä pohditaan mitä Retail media on, se tutkimusten mukaan hallitsee jo tämänhetkisiä kasvutilastojen kärkiä käytettynä mediana ympäri maailmaa.

Myös meillä Suomessa kauppamarkkinapaikat ovat lähteneet rakentamaan kyvykkyyttään tarjota omaan asiakas- ja kassadataansa pohjautuvia yleisöjä ja julkaisukanavia asiakaspolun eri vaiheille. Evästepolitiikan kiristyessä kysyntä kaupan tavoittamiin ja lähellä ostopäätöstä oleviin yleisöihin on voimistunut entisestään. Kun tähän lisätään kaupan kyky todentaa investointien tuloksellisuus mainostajille suoraan kassadatasta, puhutaan jo varsin ainutlaatuisesta mahdollisuudesta kasvuun tähtäävien brändien näkökulmasta.

Seuraavassa vaiheessa kaupan mediaan mukaan tulee varmasti mahdollisuus optimoida markkinointitoimenpiteitä reagoimaan reaaliajassa esimerkiksi trendeihin, ilmiöihin tai vaikkapa säähän. Edellä mainituista syistä on selvää, että kaupan mediasta tulee kasvamaan lähivuosina yksi kiinnostavimmista markkinointialustoista. Kehitys myös tulee hyödyttämään niin kauppaa, brändiä kuin asiakastakin. Kaupan ja brändien aiemmin lähinnä tavaravirtoihin keskittyneet suhteet kehittyvät jatkossa palvelukeskeisempään kumppanuuteen ja arvonluontiin, josta viime kädessä hyötyy myös kuluttaja-asiakas.

Ohittamaton kaupan media kaikkien iloksi

Retail median nopean kasvun ja sen tarjoamien ainutlaatuisten markkinoinnin mahdollisuuksien sekä yleisöjen tavoittavuuden vuoksi voimme puhua jopa ohittamattomasta mediasta. Tämän ovat huomanneet mainostajien lisäksi monet palveluntarjoajat. Kauppapaikkamarkkinointiin tekevät kovaa vauhtia tuloaan erilaiset toimijat, jotka tarjoavat ratkaisuja äänimaailmoihin, tuoksuihin, tekoälyavusteisiin palveluihin, erilaisiin näyttöihin sekä sosiaalisiin, digitaalisiin ja perinteisiinkin kanaviin.

Yksittäisiä, merkittäviä toteutuksia, tekniikoita ja sovelluksia tarvitaan, mutta ne eivät tule itsessään luomaan Retail median voittajia. Ohittamaton Retail media toimii parhaiten, kun tieto ja teknologiat kaupallisten prosessien suunnittelusta ja hallinnasta asiakkaisiin, tuotteisiin, varastosaldoihin, medioihin sekä toteutuksiin hallinnoidaan yhtenäisen, helposti ohjattavan kokonaisuuden kautta. Luonnollisesti myös manuaalista ja turhaa koordinointityötä poistuu näin valtava määrä.

Yhtenäistä ja tuloksellista kaupan mediaa, jossa kaikilla on paremmat edellytykset luoda vaikuttavampia, dataan pohjautuvia toimenpiteitä ilman kankeiden ja irtonaisten prosessien kahleita kutsumme ohittamattomaksi Retail mediaksi, joka toimii kaikkien iloksi.

MIM – tarjoaa ratkaisun kaupanalan toimintaympäristön haasteisiin

Me PunaMusta Medialla olemme jo pitkään rakentaneet ainutlaatuista ratkaisua Retail median vaikuttavan ja hallitun haltuunoton mahdollistamiseksi. Ratkaisumme keskiössä on MIM (Marketing Information Management), johon voidaan kytkeä kaikki olemassa olevat sekä tulevat järjestelmät, joita tarvitaan ohittamattoman Retail median luomiseen. MIM muotoilee eri lähteistä saatavan datan yhteen, tehokkaasti ja järjestelmällisesti, rakentaen Retail median kaupan informaatiologistiikan päälle.

Rakennamme MIM-ratkaisua tiiviissä yhteistyössä kaupanalan asiakkaidemme sekä kumppaneidemme kanssa, ja olemme kiinnostuneita sekä avoimia kaikelle yhteistyölle eri Retail median toimijoiden kanssa.

Alkuvuodesta PunaMusta Medialla julkaisimme uuden strategian, jonka unelmana on, että haluamme luoda maailman, jossa toimijat ovat avullamme vapaita kunnianhimoisen kestävän kasvun rakentamiseen, vailla vanhentuneiden käytäntöjen kahleita ja vain vaikuttaviin asioihin keskittyen. Siksi haluamme auttaa kaupan mediaa hyödyntämään sen koko potentiaalin. Luodaan siis yhdessä kaupan medialle tulevaisuuden ekosysteemi, jossa kaikki voittavat!

Roope Ropponen
Retail median kehitysjohtaja
PunaMusta Media Oyj

Roope Ropponen PunaMusta Media