PunaMusta Media Oyj nimitti teknologiajohtajan ja rekrytoi Finnairilta analytiikkaosaamista – Miika Haavisto vastaamaan konsernin liiketoiminnan kehityksestä ja teknologiasta

DI, Miika Haavisto, 43, on nimitetty 1.1.2021 alkaen PunaMusta Media -konsernin teknologiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Haaviston tehtävänä on tukea PunaMusta Media -konsernin olemassa olevia liiketoimintoja ja uuden rakentamista sekä vastata teknologian ja tiedolla johtamisen kehityksestä. Hän tuli PunaMusta Media -konserniin alun perin Hämeen Kirjapainon yritysoston myötä vuonna 2019.

PunaMusta Media on kotimainen pörssilistattu mediayhtiö sekä painotuotteita ja yritysnäkyvyyden kokonaisratkaisuja tarjoava konserni, joka on viime vuosina kasvanut voimakkaasti yritysostoin. Samalla yhtiö on laajentanut palveluvalikoimaansa muun muassa erilaisiin digitaalisiin yritysnäkyvyyden ja brändinhallinnan ratkaisuihin sekä panostanut vahvasti vastuullisuuteen.

  • Asiakkaan kumppanina toimiminen on strategiamme ytimessä. Teknologian hyödyntäminen antaa monipuoliset mahdollisuudet oman toiminnan kehittämiselle ja asiakkaiden todellisten tarpeiden ymmärtämiselle. Kehityksemme painopisteisteitä ovat datalla johtaminen, palveluiden helppous ja asiakaskokemus, kertoo Haavisto.
  • Organisaation tulee tuottaa asiakkailleen suoraa liiketoiminnallista hyötyä.

Haavisto toimi vuoden 2019 yrityskauppaan saakka Hämeen Kirjapainon toisena omistajana ja toimitusjohtajana. Yritysoston jälkeen Haavisto jatkoi PunaMusta Digitalin toimitusjohtajana ja jatkaa myös siinä tehtävässä edelleen.

  • Strategiamme mukaisesti konsernissa panostetaan vahvasti kehitykseen ja menestymiseen myös tulevaisuuden toimintaympäristössä. Muun muassa tiedolla johtamisen kehittäminen ja konsernitasoinen suuri analytiikkaprojekti ovat keskeisiä asioita konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo PunaMusta Media -konsernin toimitusjohtaja Raimo Puustinen.
  • Haavistossa yhdistyy olemassa olevan liiketoiminnan tuntemus, näkemys tulevaisuuden tarpeista sekä vahva teknologinen osaaminen. Olen erittäin iloinen, että nämä saadaan nyt entistä vahvemmin koko konsernin käyttöön.

Konsernin analytiikkaosaamista on vahvistettu myös rekrytoinnein. Taru Annala aloitti PunaMusta Digitalilla Lead Analystina marraskuussa. Hän on työskennellyt aiemmin tutkimuksen päällikkötehtävissä Finnairilla ja Alma Mediassa. Muun muassa KPMG:llä aiemmin datan visualisoinnin ja analytiikan parissa työskennellyt Senior Data Analyst Ida Björkqvist aloitti samassa yhtiössä tammikuussa.

PunaMusta Media -konserni on panostanut vahvasti vastuullisuuteen molemmissa liiketoiminnoissaan.  Sen näkyvyys- ja painoalan palveluja tarjoava yhtiö PunaMusta Oy on tarjonnut vuoden alusta alkaen kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraalina kaikille asiakkailleen. Samaan aikaan konsernin medialiiketoiminnan kustantamat lehdet Karjalainen, kuusi paikallislehteä ja kaupunkilehti Heili ryhdyttiin painamaan hiilineutraalisti. PunaMusta Media on tiettävästi Suomen ensimmäinen mediatalo, joka painaa kaikki kustantamansa sanomalehdet 100-prosenttisen hiilineutraalisti. Myös vastuullisuus on nostettu entistä tiiviimmin PunaMusta Media -konsernin johtoryhmän agendalle, kun aiemmin markkinointijohtajana toiminut Mirka Lammi on toiminut 1.1. alkaen markkinointi- ja vastuullisuusjohtajana.

Lisätiedot:

Mirka Lammi
markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja
PunaMusta Media Oyj
mirka.lammi@punamustamedia.fi, 044 565 8976
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- sekä näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu Sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa. Konserni on osa Laakkonen Yhtiöitä.