PunaMusta Media Oyj on Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Verkostoa yhdistää nolla-ajattelutapa. Se tarkoittaa päättäväistä sitoutumista työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Mielestämme vain turvallinen työskentely ja työympäristö ovat moraalisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti hyväksyttäviä. Pyrimme tähän yhdessä työntekijöiden ja johdon kanssa.

 

Nolla tapaturmaa -foorumin toimintaperiaatteiden mukaisesti:

1. Kehitämme työpaikkamme työturvallisuutta yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa.

2. Työterveys ja -turvallisuus on osa työpaikkamme tuloksellista toimintaa.

3. Sitoudumme ilmoittamaan tarvittavat turvallisuustiedot Nolla tapaturmaa -foorumille vuosittain.

Kuten serftifikaatissammekin sanotaan: Työpaikkamme tavoitteena on olla työturvallisuudessa maailman kärkeä.