PunaMusta Media Oyj on ostanut Hämeen Kirjapaino Oyj:n koko osakekannan

PunaMusta Media Oyj on ostanut 1.7.2019 päivätyllä kauppakirjalla Suomen menestyvimpiin painotaloihin kuuluvan printtiviestinnän asiantuntijan, Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on 10,0 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettu kokonaisuudessaan kaupantekohetkellä.

Hämeen Kirjapaino Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 10,8 miljoonaa euroa, ja sen liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 lopussa Hämeen Kirjapaino Oy:n varat olivat 7,2 miljoonaa euroa ja velat 4,9 miljoonaa euroa. Hämeen Kirjapaino Oy osti 1.4.2019 SP-Paino Oy:n liiketoiminnot. SP-Painon liiketoimintojen liikevaihto 31.3.2019 päättyneellä tilikaudella oli 3,2 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto noin -0,1 miljoonaa euroa. Yhdistetyn kokonaisuuden liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa ja se työllisti vuonna 2018 keskimäärin 86 henkilöä.

PunaMusta Media Oyj:n ja Hämeen Kirjapaino Oy:n muodostaman kokonaisuuden pro forma liikevaihto vuodelta 2018 on noin 124,0 miljoonaa euroa ja pro forma liikevoitto on noin 1,8 miljoonaa euroa sisältäen PunaMusta Media Oyj:n tekemät yrityskaupat vuosina 2018 ja 2019. PunaMusta Media Oyj:n raportoitu liikevaihto vuonna 2018 oli 87,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa. Konsernin nykyisen henkilökunnan määrä kasvaa kaupan myötä noin 650 työntekijään.

Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi PunaMusta Media -konsernin painotoimialan asemaa ja kasvua kotimaisilla painomarkkinoilla. Yrityskauppa on osa yhtiön strategiaa olla Suomen vastuullisin ja vahvin paino- ja yritysnäkyvyyden osaaja. Investoinnin avulla konserni saa valikoimaansa uusia digiviestinnän palveluja, lisää ammattimaista henkilöstöä sekä merkittäviä uusia asiakkuuksia. Samalla yrityskauppa selkeyttää edelleen painotoimialan kilpailutilannetta Suomessa ja varmistaa asiakkaille painotöiden valmistamisen kotimaassa myös jatkossa.

PunaMusta Media -konsernin talousraportoinnissa Hämeen Kirjapaino Oy tulee olemaan osa painotoimialasegmenttiä.

Yrityskaupan arvioidaan kasvattavan jonkin verran PunaMusta Media -konsernin vuoden 2019 liikevaihtoa. Kaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus vuoden 2019 tulokseen.

 

Joensuussa 1. heinäkuuta 2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

 

PunaMusta Media Oyj:n painotoimialan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

 

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

 

 

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).