PunaMusta Media Oyj osaksi maailman suurinta yritysvastuualoitetta Global Compactia

Media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan aloilla toimiva PunaMusta Media Oyj liittyi kesäkuussa YK:n Global Compactiin, maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen. Yhtiö aikoo myös asettaa tulevaisuudessa päästövähennystavoitteensa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti.

Vastuullisuus on PunaMusta Media -konsernin keskeinen arvo sen maaliskuussa 2021 päivitetyssä strategiassa. YK:n Global Compact on yritysvastuun yleismaailmallinen kehys ja maailman laajin yritysvastuun yhteistyömuoto, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa kaikkialla maailmassa.

”Global Compact -aloitteeseen liittymisen kautta PunaMusta Media -konserni sitoutuu kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen, sekä kehittämään liiketoimintansa vastuullisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Global Compact toimii arvoperustana ja selkänojana PunaMusta Media -konsernin yritysvastuutyön kehittämisessä”, kertoo PunaMusta Median toimitusjohtaja Raimo Puustinen.

Ympäristövastuu on ollut jo pitkään yritysvastuun keskeinen tekijä PunaMusta Media -konsernissa. Konsernin näkyvyys- ja painoalan palveluja tuottava yhtiö PunaMusta Oy on tarjonnut 1.1.2021 alkaen lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 100-prosenttisesti hiilineutraalina kaikille asiakkailleen. Konsernin medialiiketoiminnan kustantamat lehdet Karjalainen, kuusi paikallislehteä ja kaupunkilehti Karjalan Heili on painettu hiilineutraalisti vuoden alusta. PunaMusta Media Oyj on tiettävästi Suomen ensimmäinen mediatalo, joka painaa kaikki kustantamansa sanomalehdet 100-prosenttisen hiilineutraalisti.

”Global Compact Network Finlandin jäsenenä pääsemme osallistumaan Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan, joka auttaa meitä omien ympäristötavoitteidemme asettamisessa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti. Tavoitteenamme on ohjelman myötä asettaa omat päästövähennystavoitteemme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiksi”, kertoo PunaMusta Median markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Mirka Lammi.

Näin konserni vahvistaa ilmastotoimiaan, joiden tavoitteena on saavuttaa hiilinegatiivisuus vuoden 2029 loppuun mennessä.

”Ilmastokriisi vaatii toimia ja sitoutumista yhtä lailla yrityksiltä kuin yhteiskunnaltakin. Meillä on parasta aikaa käynnissä koko konsernin laajuinen hiilijalanjäljen mittausprojekti lähtötason määrittämiseksi. Näkyvyys- ja painoliiketoimintamme hiilijalanjäljen tunnemme jo, ja olemme tehneet paljon onnistunutta työtä sen pienentämisessä”, kertoo Lammi.

Vuosien 2018 ja 2019 välillä konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan hiilijalanjälkeä onnistuttiin pienentämään 20 prosentilla ja 2019−2020 16 prosentilla valmistettuihin tuotetonneihin suhteutettuna. Hiilijalanjäljen pieneneminen on aikaansaatu muun muassa siirtymällä uusiutuvista energialähteistä tuotettuun sähköön, jätepaperin ja kemikaalien vähentämisellä ja energiatehokkuuden kehittämisellä.

Lähes 90 prosenttia PunaMusta Median näkyvyys- ja painoliiketoiminnan päästöistä syntyy arvoketjussa yhtiön ulkopuolella. PunaMusta Media -konserni toimii siksi aktiivisena ympäristöasioiden edistäjänä arvoketjussaan. Kumppaneiden ympäristövastuuseen liittyvien tavoitteiden ja toimien kartoittaminen on osa konsernin ympäristövastuun johtamista.