Varsinainen yhtiökokous 27.3.2020

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2020 klo 10.00 yhtiön toimitalolla Joensuussa (Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu).

Tärkeää tietoa yhtiökokoukseemme liittyen

PunaMusta Media Oyj tekee muutoksia varsinaisen yhtiökokouksen käytännön järjestelyihin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Kokous pidetään yhtiön toimitalolla mahdollisimman lyhyenä täyttäen kuitenkin kaikki lainvaatimat velvoitteet. Kokous toteutetaan kolmessa eri tilassa, joista tiloista kokousta on mahdollisuus seurata videoyhteyden välityksellä. Kokouksen yhteydessä ei ole kahvitarjoilua.

PunaMusta Media Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yli puolta (60,58 %), ja toimivat yhtiön hallituksessa, kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjen asioiden hyväksymistä.

Tämän hetken poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen yhtiömme haluaa erityisesti muistuttaa riskiryhmään kuuluvia osakkeenomistajia harkitsemaan vakavasti tarvettaan osallistua henkilökohtaisesti kokoukseen, ja suosittelemme vahvasti, että osakkeenomistajat osallistuvat kokoukseen valtakirjalla. Käyttämällä tätä vaihtoehtoa osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina antamalla valtakirjan Asianajotoimisto Surakka Oy:n asianajaja Mikko Rannalle. Harkinnan mukaan valtakirjan voi halutessaan antaa myös muulle henkilölle, ottaen kuitenkin huomioon, että kunkin edustajan myötä kokouksen osallistujien lukumäärä lisääntyy yhdellä. Menettelemällä tällä tavoin pystytään minimoimaan henkilökohtainen osallistuminen kokoukseen samanaikaisesti kun mahdollistetaan kokouksen pitäminen ja tärkeiden päätösten tekeminen.  

Ohjeet osakkeenomistajille valtakirjan toimittamista varten

Mikäli valitsette valtakirjavaihtoehdon, täyttäkää valtakirja huolellisesti ja allekirjoittakaa se.

Valtakirjan voitte avata tästä linkistä

Toimittakaa täydennetty ja allekirjoitettu valtakirja seuraavasti ti 24.3.2020 mennessä:

  • sähköpostilla riitta.moilanen@punamustamedia.fi tai
  • tekstiviestillä (valokuva) numeroon 050 520 9819 tai
  • postitse PunaMusta Media Oyj, Riitta Moilanen, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu tai
  • tuomalla valtakirja yhtiömme pääovessa olevaan postiluukkuun.

Tulemme informoimaan kaikki yhtiökokoukseen jo ilmoittautuneet osakkeenomistajat joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy 24.3.2020 klo 16.00.

Yhtiömme seuraa tilanteen kehitystä aktiivisesti. Kehotamme osakkeenomistajia seuraamaan viranomaisten ohjeita ja suosituksia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta: www.thl.fi.

Varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaadittavat asiat

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle kirjallisesti 31.1.2020 mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa ja yhtiökokouksen käsiteltäväksi kuuluva päätösehdotus. Kirjallinen vaatimus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen riitta.moilanen@punamustamedia.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Johdon assistentti Riitta Moilanen, PunaMusta Media Oyj, PL 99, 80141 Joensuu.

2020

2019

29.3.2019     Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012