Gredi laajentaa automaattitaittopalveluihin

PUNAMUSTA MEDIA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.4.2022 KLO 10.00

PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiö Gredi Oy on ostanut lahtelaisen Thero Design Oy:n AutoTaitto-liiketoiminnan. Liiketoiminta siirtyy Gredille 1.5.2022 alkaen. Liiketoimintakauppa on osa PunaMusta Media -konsernin strategiaa, jossa konsernin visiona on tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin. Kaupan myötä konsernin digitaaliset palvelut laajenevat ja mahdollistavat kokonaisvaltaisemman palvelutarjonnan asiakkaiden markkinointi- ja brändinhallintapalveluiden tehostamiseksi.

Gredi on Suomen johtava brändinhallinnan palveluntarjoaja, ja sen Content Hub -palvelussa brändit hallitsevat, muokkaavat, jakelevat ja julkaisevat kaupallisia ja tuotannollisia digitaalisia aineistoja ja niihin liittyviä lisäarvotietoja, sekä huolehtivat siitä, että brändi-ilme säilyy yhdenmukaisena läpi yhtiön, myös esimerkiksi ulkomaisissa toimipisteissä tai jakelijoiden käytössä.

Liiketoimintakaupan myötä Gredi pystyy automatisoimaan asiakkaidensa erilaisiin julkaisuihin liittyvän aineiston- ja tuotetiedonhallinnan entistä laajemmassa mittakaavassa. Esimerkiksi tuotekatalogien ja hinnastojen taittovaiheessa iso osa tarkkuutta ja resursseja vaativasta tietojen manuaaliseen kopiointiin liittyvästä rutiinityöstä pystytään korvaamaan automaation avulla linkittämällä tuotedata tiedon lähteestä, kuten Content Hub -palvelusta, Excel-tiedostosta tai tuotetietojärjestelmästä, suoraan taitettavaan julkaisuun.

– Kun perinteinen copy/paste-vaihe jää pois, tuotetietojen taitto on tehokasta ja virheettömämpää. Mitä suurempi tuotemäärä tai mitä enemmän toistuvia tietoja, sitä suurempi ajan- ja rahansäästö automatisoinnista koituu, kertoo PunaMusta Median näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan.

Tuotetiedon automatisointi ei vaikuta julkaisun ilmeeseen. Tuotedata yhdistyy taitto-ohjelmalla tehtyyn julkaisuun ja linkki tuotedataan säilyy, vaikka aineistoa muokataan. Esimerkiksi viime hetken hintamuutokset voidaan tehdä helposti ja luotettavasti.

– Konsernimme vision mukaisesti tuotamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin tehden sen loppukäyttäjälle helpoksi. Tuotetiedon automatisointi tuo helppoutta ja säästöä asiakkaillemme, ja on jälleen uusi askel strategiamme mukaisen vision saavuttamisessa, kertoo PunaMusta Media -konsernin toimitusjohtaja Raimo Puustinen.

Liiketoimintakaupalla ei ole olennaista vaikutusta PunaMusta Media -konsernin lukuihin eikä se muuta vuoden 2022 aiempaa tulosohjeistusta, jonka mukaan konsernin vuoden 2022 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasoista. Julkaisuautomaatioliiketoiminnan mukana Gredin henkilöstömäärä kasvaa kahdella työntekijällä.

Joensuussa 28. huhtikuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

Gredi Oy on osa PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaa.

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 630 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkimediasta sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 106 miljoonaa euroa.