Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserni aloittaa yt-neuvottelut

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Pörssitiedote 8.10.2018 klo 13.30

Toimintojen tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyen Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yt-neuvottelut koskevat kaikkia konsernin painotoimialan yhtiöitä: PunaMusta Oy:tä, Forssan Kirjapaino Oy:tä, Erweko Oy:tä ja Suomen Yliopistopaino Oy:tä sekä konsernin emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:tä. Neuvottelut eivät koske konsernin lehtitoimialan yhtiöitä.

Graafisella alalla pitkään jatkunut kysynnän lasku ja aleneva hintataso ovat vaikeuttaneet Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n painotoimialan kilpailutilannetta. Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa on tehty vuoden 2018 elo- ja syyskuun aikana yritysjärjestelyitä, jotka vaikuttavat konsernin rakenteeseen varsinkin painotoimialalla. Neuvottelujen tavoitteena on tervehdyttää konsernin painotoimialaa kartoittamalla synergiahyödyt ja päällekkäiset toiminnot.

Säästötavoite on noin 3,0 miljoonaa euroa, henkilötyövuosina enintään 50. Säästöjä haetaan kuitenkin ensisijaisesti synergiahyötyjen ja muiden kuin henkilöstövähennysten kautta. Yt-neuvottelujen piirissä on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n emoyhtiön ja painotoimialan koko henkilöstö, noin 460 henkilöä.

Joensuussa 8. lokakuuta 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com