Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2019 KLO 13.30

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkistaa osavuotiskatsauksen sijaan tilikauden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoiminta-katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS
Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 29,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 5,9 miljoonaa euroa ja oli 25,6 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 19,8 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen yritysostojen tuoman lisävolyymin myötä. Katsauskauden liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli 1,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 0,5 miljoonaa euroa). Konsernin tulos oli 1,5 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 0,6 miljoonaa euroa).

LEHTITOIMIALA
Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2019 oli 5,3 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Lehtitoimialan liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,2 miljoonaa euroa.

PAINOTOIMIALA
Painotoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2019 oli 20,3 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liikevoitto laski ollen 0,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 0,2 miljoonaa euroa).

Konsernin painotoimialaan kuuluva PunaMusta Oy hankki maaliskuussa oululaisen graafisen tuotannon ja yritysnäkyvyyden kehittämispalveluihin erikoistuneen Satavision Oy:n print-liiketoiminnan. Siirtyvän liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2018 oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminta siirtyi PunaMusta Oy:lle 1.4.2019 alkaen.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 31.3.2019 ennakkomaksuineen olivat 0,6 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 2,5 miljoonaa euroa eli 12,5 prosenttia liikevaihdosta).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.2019 oli 30,6 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 11,9 miljoonaa euroa). IFRS 16-standardin käyttöönotto kasvatti korollisen vieraan pääoman määrää 4,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 30,1 miljoonaa euroa, joka ei sisällä IFRS 16-standardin vaikutusta koska konserni ei sovella standardia takautuvasti. Konsernin omavaraisuusaste oli 49,0 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 62,4 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 miljoonaa euroa, investointien rahavirta -0,6 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -3,6 miljoonaa euroa.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli maaliskuun lopussa 16,2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 13,4 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 577 henkilöä (406 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2019
Lehti- ja painotoimialojen epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista. Media-alan näkymät ovat hivenen paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten, mutta mainonnan kasvu kanavoituu pääosin muihin mainoskanaviin kuin sanomalehtimainontaan. Samoin vuosia laskenut painoalan kokonaisvolyymi vaikeuttaa graafisen alan kehityksen ennustamista.

Vuonna 2018 tehtyjen yrityshankintojen ansiosta konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan. Liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 26. päivänä huhtikuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 600 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospainotuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018). Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on päättänyt nimenmuutoksestaan yhtiökokouksessaan 29.3.2019: uusi nimi PunaMusta Media Oyj otetaan käyttöön kevään 2019 aikana.