Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannan

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Pörssitiedote 28.9.2018 klo 10.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut 28.9.2018 päivätyllä kauppakirjalla forssalaisen painotalo Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston kauppahinta on 2,0 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettu kokonaisuudessaan kaupantekohetkellä.

Forssan Kirjanpaino Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 22,6 miljoonaa euroa, ja sen liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 lopussa Forssan Kirjapaino Oy:n varat olivat 11,1 miljoonaa euroa ja velat 10,4 miljoonaa euroa. Forssan Kirjapaino Oy työllisti vuonna 2017 keskimäärin 131 henkilöä.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n ja Forssan Kirjapaino Oy:n vuoden 2017 yhdistetty liikevaihto olisi ollut 28 prosenttia suurempi vastaavaan toteutuneeseen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n vuoden 2017 liikevaihtoon verrattuna. Yhdistetty liikevaihto olisi ollut noin 103 miljoonaa euroa. Yhdistettyyn liikevoittoon ei olisi tullut olennaista kasvua. Yhdistetyn vuoden 2017 lopun taseen loppusumma olisi ollut noin 88 miljoonaa euroa. Konsernin nykyisen henkilökunnan määrä kasvaa kaupan myötä noin 620 työntekijään.

Yrityskauppa vahvistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin painotoimialan kasvua ja tukee merkittävästi yhtiön strategiaa olla Suomen johtava painotoimialan yhtiö. Investoinnin avulla konserni vahvistaa asemaansa merkittävästi aikakausi- ja järjestölehtien painamisessa. Samalla yrityskauppa selkeyttää painotoimialan kilpailutilannetta Suomessa ja varmistaa asiakkaille painotöiden valmistamisen kotimaassa myös jatkossa. Solmitulla yrityskaupalla Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin saadaan suuri määrä lisää osaavaa henkilökuntaa sekä merkittävä määrä uusia asiakkuuksia.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin talousraportoinnissa Forssan Kirjapaino Oy tulee olemaan osa painotoimialasegmenttiä.

Yrityskaupan arvioidaan kasvattavan hieman Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin vuoden 2018 liikevaihtoa. Kaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta vuoden 2018 tulokseen. Konserni arvioi saavansa yrityskaupasta merkittäviä synergiaetuja, jotka alkavat realisoitua vuoden 2019 loppupuolella.

Joensuussa 28. syyskuuta 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n painotoimialan johtaja Jari Avellan
puh. 050 323 3885

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com