Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2018 KLO 16.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2018 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelle.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,40 euroa osakkeelle eli yhteensä 5 006 944 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2018 ja osingon maksupäivä 10.4.2018. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2018 aikana.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Yrjö Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen ja Harri Suutari (uutena jäsenenä). Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reetta Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Harri Suutari.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Joensuussa 28. päivänä maaliskuuta 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Raimo Puustinen

puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com