Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2019 KLO 13.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2019 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelle. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n siten, että yhtiön toiminimi on jatkossa PunaMusta Media Oyj.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,25 euroa osakkeelle eli yhteensä 3 129 340 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
2.4.2019 ja osingon maksupäivä 9.4.2019.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2019 aikana.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Yrjö Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Joona Laakkonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reetta Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Harri Suutari.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n siten, että yhtiön toiminimi on jatkossa PunaMusta Media Oyj.

Joensuussa 29. päivänä maaliskuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Raimo Puustinen
puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com