PunaMusta Media -konserni aloittaa yt-neuvottelut

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 8.4.2021 KLO 12.00

Konsernin toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin, kilpailukyvyn parantamiseen ja toimintojen tehostamiseen liittyen PunaMusta Media -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Yt-neuvottelut koskevat konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöitä PunaMusta Oy:tä ja Forssan Kirjapaino Oy:tä. Neuvottelut eivät koske näkyvyys- ja painoliiketoiminnan muita yhtiöitä eikä PunaMusta Oy:n sisältö- ja suunnittelupalveluita.

Neuvottelujen tavoitteena on konsernin strategian mukaisesti parantaa näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Suunnitelluilla toimilla haetaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Uudelleenjärjestelyt voivat johtaa henkilöstömäärän sopeuttamiseen ja työvoiman käytön vähentämiseen, joiden kustannusvaikutus vastaa alustavan arvion mukaan enintään 50 henkilötyövuotta. Säästöjä voidaan hakea myös palkkaus- ja työaikamallien muutosten kautta. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat noin 420 työntekijää.

Joensuussa 8. huhtikuuta 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,
puh. 050 323 3885

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 660 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.