PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2022 KLO 13.30

LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE PARANIVAT Q3:LLA, ARVOPAPERISALKUN KÄYVÄN ARVON MUUTOS RASITTI TULOSTA

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

HEINÄ-SYYSKUU 2022 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 37,4 % ja oli 32,6 miljoonaa euroa (23,7 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa.

– Liiketulos oli -0,7 (-0,6) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -3,4 (-0,3) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli -2,0 (-3,1) miljoonaa euroa.

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,29 (0,01) euroa.

TAMMI-SYYSKUU 2022 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 27,7 % ja oli 95,1 miljoonaa euroa (74,5 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 5,1 (4,4) miljoonaa euroa.

– Liiketulos oli -1,6 (-2,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -5,2 (4,1) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,9 (3,3) miljoonaa euroa.

– Omavaraisuusaste oli 33,1 % (42,9 %).

– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -9,3 % (5,3 %).

– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -11,8 % (8,0 %).

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,41 (0,28) euroa.

– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 56,1 (40,8) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Toimintaympäristö säilyi epävakaana vuoden kolmannella kvartaalilla. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan jatkuminen ja inflaation pysyminen korkealla tasolla ylläpitivät epävarmuutta yleisessä taloudellisessa tilanteessa, joka heijastui myös yritysten mainosratkaisuissa. Kantar TNS Oy:n mukaan mainonnan määrä Suomessa laski heinäkuussa 4,4 % ja kasvoi elokuussa 2,8 % edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin nähden.

Epävakaasta toimintaympäristöstä huolimatta konsernin liikevaihto jatkoi kovassa kasvussa. Liikevaihto kasvoi 8,9 miljoonaa euroa (37,4 %) ollen 32,6 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa tehtyjen yritysjärjestelyjen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Strategian mukaiset toimenpiteemme näkyvyyspalveluiden kasvattamiseksi ovat onnistuneet näkyvyyspalveluiden kasvaessa kannattavasti 3,1 miljoonaa euroa 5,4 miljoonaan euroon. Suurimman osan kasvusta toi konsernin painopalvelut, jotka kasvoivat 5,2 miljoonaa euroa 21,1 miljoonaan euroon. Kasvua lisäsi materiaalien ja palveluiden hintojen nousun lisäksi Postinen-tuotteen liitteistystoiminnan käynnistyminen, jonka vaikutus liikevaihtoon oli 1,1 miljoonaa euroa.

Konsernin käyttökate parani 0,1 miljoonaa euroa ja poistojen kasvun myötä liiketulos heikkeni 0,1 miljoonaa euroa jääden 0,7 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Liiketuloksen kehitystä rasitti etenkin painopalveluiden kannattavuuteen vaikuttavien kasvaneiden materiaali- ja palvelukustannusten lisäksi 0,4 miljoonaa euroa kohonneet energiakustannukset sekä Postinen-tuotteen tekemiseen liittyvät käynnistyskustannukset 0,3 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan tulos heikkeni 0,3 miljoonaa euroa odotettua heikomman mediamyynnin ja kustannusten nousun vaikutuksesta. Konsernin tulos ennen veroja heikkeni selkeästi arvopaperisalkun käyvän arvon negatiivisen muutoksen vaikutuksesta, tämä näkyi myös omavaraisuusasteen heikkenemisenä. Liiketoiminnan nettorahavirta parani jääden kuitenkin negatiiviseksi. Käyttöpääomaa sitoutui edelleen ja yksi konsernin loppuvuoden tärkeimpiä tavoitteita onkin varastoarvojen pienentäminen.

Strategian mukaisesti jatkoimme digitaalisten palveluiden laajentamista ostamalla elokuun lopussa erityisesti tuotetiedon hallinnan ratkaisuihin erikoistuneen RockOn Oy:n. Yrityskauppa toteuttaa PunaMusta Media -konsernin strategiaa, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin, ja yhdistää kaupankäynti kivijalassa ja digitaalisessa ympäristössä yhdeksi läpinäkyväksi, mitattavaksi kokonaisuudeksi sekä yhdenmukaiseksi brändikokemukseksi. Kaupan myötä pystymme tarjoamaan sekä nyky- että uusille asiakkuuksille entistä kokonaisvaltaisemmat palvelut markkinointiprosessin kaikkiin vaiheisiin. Vastaanotto asiakaskunnassamme on ollut erinomaista ja kasvunäkymät digitaalisten palveluiden osalta ovat positiiviset. Lisäksi solmimme syyskuun lopussa Canon Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen digitointipalveluissa, ja ostimme samalla Canon Pointin digitointiliiketoiminnan. Myös tämä kauppa mahdollistaa strategian mukaisen kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen.

Konsernin kasvustrategia on edennyt vahvasti. Laajempi palveluvalikoima ja investoinnit kasvaviin näkyvyys- ja digitaalisiin palveluihin ovat jo tuottaneet kasvua sekä uusia hienoja asiakkuuksia. Samanaikaisesti olemme tehneet paino- ja näkyvyyspalveluihin investointeja ja toimenpiteitä tuotannollisen tehokkuuden kasvattamiseksi. Investoinnit yhdistettynä kasvavaan strategisen myyntimme onnistumiseen mahdollistaa kannattavan kasvun jatkumisen sekä laskevien palveluiden kysynnän korvaamisen tulevaisuudessa. Loppuvuoden 2022 näkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat ja mukailevat viime vuoden kehitystä.

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvussa vuoden kolmannella neljänneksellä kasvaen 37,4 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 8,9 miljoonaa euroa ja oli 32,6 miljoonaa euroa (23,7 miljoonaa euroa). Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yritysjärjestelyt toivat kasvusta noin 2,5 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos heikkeni hieman ollen -0,7 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Liiketuloksen kehitystä heikensi edelleen liikevaihdon kasvua voimakkaammin kasvaneet materiaali- ja palvelukustannukset, jotka kasvoivat 56,4 %. Tulos ennen veroja heikkeni ollen -3,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Tulosta heikensi selkeästi arvopaperisalkun käyvän arvon negatiivinen muutos. Arvopaperikaupan nettotulos vuoden kolmannella kvartaalilla oli -2,6 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,1 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 2,3 % ollen 4,5 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa). Medialiiketoiminnan liiketulos heikkeni selkeästi ollen 0,0 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 46,9 % (9,0 miljoonaa euroa) ollen 28,0 miljoonaa euroa (19,1 miljoonaa euroa). Tehtyjen yritysostojen vaikutus näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Painopalveluiden liikevaihto kasvoi 32,6 prosenttia 21,1 miljoonaan euroon (15,9 miljoonaa euroa). Näkyvyyspalvelut jatkoivat strategian mukaisesti voimakkaassa kasvussa. Näkyvyyspalvelut kasvoivat 132,9 % 5,4 miljoonaan euroon (2,3 miljoonaa euroa). Kasvusta noin 1,8 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Digitaalisten palveluiden strategian edetessä muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 82,5 % 1,5 miljoonaan euroon (0,8 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 0,6 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos parani jääden edelleen tappiolliseksi. Liiketulos vuoden kolmannella neljänneksellä oli -0,7 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA

Konsernin liikevaihto on kasvanut voimakkaasti vuoden 2022 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 27,7 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 20,6 miljoonaa euroa ja oli 95,1 miljoonaa euroa (74,5 miljoonaa euroa). Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yritysjärjestelyjen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 6,1 miljoonaa euroa.

Konsernin tammi-syyskuun liiketulos parani edellisvuoden tasosta. Katsauskauden liiketulos oli -1,6 (-2,1) miljoonaa euroa. Kiihtyneen inflaation vaikutukset näkyivät liiketuloksen kehityksessä varsinkin voimakkaasti kasvaneina materiaali- ja palvelukustannuksina, jotka kasvoivat 42,0 %.

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski katsauskaudella 1,6 % ollen 14,1 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa). Medialiiketoiminnan liiketulos heikkeni 0,5 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,5 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan vertailuvuoden liiketulos sisältää koronakriisin vuoksi myönnettyä valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen 0,3 miljoonaa euroa.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 34,7 % (20,8 miljoonaa euroa) ollen 81,0 miljoonaa euroa (60,1 miljoonaa euroa). Tehtyjen yritysostojen vaikutus näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun oli noin 6,1 miljoonaa euroa. Painopalveluiden liikevaihto kasvoi 21,8 prosenttia 63,5 miljoonaan euroon (52,1 miljoonaa euroa). Näkyvyyspalvelut kasvoivat 129,2 % 12,9 miljoonaan euroon (5,6 miljoonaa euroa). Kasvusta noin 4,3 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 93,3 % 4,6 miljoonaan euroon (2,4 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 1,7 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos on parantunut selkeästi ollen kuitenkin tappiollinen. Liiketulos vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljänneksellä oli -1,5 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -3,6 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 6,2 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella -3,9 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos heikkeni negatiivisten rahoitustuottojen ja -kulujen vaikutuksesta ollen -5,1 (3,5) miljoonaa euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,41 euroa (0,28 euroa).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 30.9.2022 ennakkomaksuineen olivat 9,9 miljoonaa euroa eli 10,4 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 8,9 miljoonaa euroa eli 12,0 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävimmät investoinnit olivat Coloro CLR Oy:n ja RockOn Oy:n koko osakekantojen hankinnat sekä UV-hybriditulostinhankinta näkyvyyspalveluiden tuotannon tehostamiseksi.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 5,3 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -11,8 miljoonaa euroa (-6,3 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta 9,3 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä parani edellisvuodesta ollen -2,0 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 1,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -7,3 miljoonaa euroa (-4,7 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta 9,6 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli syyskuun lopussa 13,3 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 17,6 miljoonaa euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 30.9.2022 oli 56,1 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 40,8 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 33,1 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 42,9 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 720 vakituista henkilöä (644 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2022

Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan pitkittyminen luo yleiseen markkinatilanteeseen ja talousnäkymiin epävarmuutta. Markkinoiden ennustettavuus säilyy edelleen heikkona. Inflaatio on säilynyt korkealla tasolla ja tämä heikentää sekä kuluttajien että yritysten taloudellista asemaa, joka näkyy heikentyneenä kysyntänä.

Energian, raaka-aineiden ja ruoan hintojen voimakas nousu sekä markkinakorkojen kohoaminen leikkaavat kuluttajien ja yritysten ostovoimaa sekä lisäävät konsernin liiketoimintojen tuotantokustannuksia kannattavuutta heikentävästi.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan painopalveluiden kysynnän odotetaan pysyvän loppuvuonna vuoden 2021 tasolla, kun taas näkyvyyspalveluiden ja muiden palveluiden kysynnän odotetaan olevan vuotta 2021 paremmalla tasolla. Merkittävästi nousseet materiaali- ja energiakustannukset hidastavat kuitenkin tuloskehitystä myös vuoden viimeisellä kvartaalilla.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa merkittävästi yleinen taloudellinen tilanne. Makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä mainos- ja tilausmyyntitulojen ennustamista. Medialiiketoiminnan kysynnän odotetaan pysyvän vuoden 2021 tasolla, mutta kustannusten voimakas nousu heikentää vastaavasti tulostasoa.

TULOSOHJEISTUS

Konserni pitää näkymänsä ennallaan. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasoista. Vuonna 2021 liikevaihto oli 106,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 28. päivänä lokakuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 720 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedonhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkimediasta sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 106 miljoonaa euroa.

Liite