PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2023 KLO 14.00

KÄYTTÖKATE PARANI Q3:LLA LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

PunaMusta Media Oyj:n segmenttiraportointi muuttui 1.7.2023 alkaen. Aiempi paino- ja näkyvyysliiketoiminta jaettiin kolmeen uuteen segmenttiin medialiiketoiminnan säilyessä omana segmenttinään. Tässä liiketoimintakatsauksessa ilmoitettavat luvut vertailulukuineen ovat oikaistu uuden segmenttijaon mukaisiksi.

Tammi-syyskuun 2023 liiketoimintakatsauksella PunaMusta Median segmentit ovat:

  • Painoliiketoiminta
  • Näkyvyysliiketoiminta
  • Digitaalinen liiketoiminta
  • Medialiiketoiminta.

HEINÄ-SYYSKUU 2023 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto laski 10,4 % ja oli 29,2 miljoonaa euroa (32,6 miljoonaa euroa).
– Käyttökate oli 2,2 (1,6) miljoonaa euroa.
– Liiketulos oli -0,1 (-0,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,6 (-3,4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,8 (-2,0) miljoonaa euroa.
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,12 (-0,29) euroa.

TAMMI-SYYSKUU 2023 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 2,9 % ja oli 97,9 miljoonaa euroa (95,1 miljoonaa euroa).
– Käyttökate oli 6,0 (5,1) miljoonaa euroa.
– Liiketulos oli -1,0 (-1,6) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -3,4 (-5,2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 10,2 (1,9) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 32,2 % (33,1 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -1,6 % (-9,1 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -8,6 % (-11,8 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,26 (-0,41) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 49,6 (56,1) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARTTU SALLINEN:

Suomen taloudellisessa tilanteessa ei tapahtunut piristymistä vuoden kolmannella kvartaalilla ja tämä vaikutti negatiivisesti konsernin liiketoimintaympäristöön. Epävarmuus tulevasta talouden kehityksestä jarrutti etenkin digitaalisten palveluiden investointeja. Samalla yritysten mediamainontaan käytettävät euromäärät pienenivät. Kantar Media Finlandin mukaan mediamainonnan eurot edellisen vuoden ajankohtaan nähden laskivat heinäkuussa 2,9 %, elokuussa 9,8 % ja syyskuussa 5,7 %, ja etenkin painettujen lehtien mainonta laski voimakkaasti. Nämä muutokset näkyivät myös osassa konsernin palveluista heikentyneenä kysyntänä.

Konsernin liikevaihto laski 3,4 miljoonaa euroa (10,4 %) 29,2 miljoonaan euroon. Painoliiketoiminnan liikevaihto laski 17,9 %. Laskuun vaikutti materiaalihintojen laskun lisäksi heikentyneet volyymit etenkin lehtien ja mainospainotuotteiden painamisessa. Näkyvyysliiketoiminnan liikevaihto laski 15,5 % mainonnan yleisen laskun painamana. Medialiiketoiminnan liikevaihto laski 8,0 %. Laskua tuli sekä media- että tilausmyynnistä. Strategiamme mukaisesti digitaalisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi Pro Forma-luvut huomioiden 3,1 % tuotetiedon- ja brändinhallintapalveluiden vetämänä. Tavoitteidemme mukaisesti saimme myös kasvatettua selkeästi digitaalisen liiketoiminnan jatkuvien asiakastilausten arvoa vertailukelpoisen MRR:n kasvaessa 10,0 % 0,9 miljoonaan euroon.

Liikevaihdon laskusta huolimatta pystyimme parantamaan selkeästi kannattavuuttamme. Myyntikatteemme kehittyi positiivisesti ja käyttökate ja liiketulos paranivat 0,6 miljoonaa euroa liiketuloksen jäädessä vielä 0,1 miljoonaa tappiolliseksi. Olemme erityisesti tyytyväisiä painoliiketoiminnan 1,1 miljoonan käyttökateparannukseen vuoden kolmannella neljänneksellä käyttökatteen noustessa 1,2 miljoonaan euroon. Painoliiketoiminnan käyttökatteen positiivista kehitystä edesauttoi tuotannon tehostamisen eteen tehdyt toimenpiteet, kustannussäästöt, ja myös myyntikatteen paraneminen alentuneiden energia- ja materiaalikustannusten ansiosta. Näkyvyysliiketoiminnan käyttökate heikkeni 0,4 miljoonaa euroa 0,7 miljoonaan euroon, digitaalisen liiketoiminnan käyttökate 0,2 miljoonaa euroa -0,1 miljoonaan euroon ja medialiiketoiminnan käyttökate pysyi edellisen vuoden tasolla 0,2 miljoonassa eurossa.

Jatkoimme vuosineljänneksellä strategiamme mukaista transformaatiota asiakkaidemme kokonaisvaltaiseksi kasvun kumppaniksi. Kannattavan kasvun kiihdyttämiseksi konsernin johtoryhmässä aloitti syyskuussa uusi kasvujohtaja Joni Räikkönen, jonka johdolla haemme asiakkaillemme optimaalisia ratkaisuja heidän menestyksensä tueksi. Kokonaisvaltainen tarjoama on herättänyt markkinassa jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta. Samanaikaisesti olemme käynnistäneet uusia innovaatiohankkeita, jotka on otettu asiakaskentässä vastaan erinomaisesti. Nykyisen strategiakauden päättyessä voimme olla erityisen tyytyväisiä kolmen viimeisen vuoden aikana rakennettuun uniikkiin palveluvalikoimaan, jonka yhdistäminen mahdollistaa tulevalla strategiakaudella merkittävän arvonluonnin kasvun sekä asiakkaillemme että osakkeenomistajillemme.

Vaikka markkinaympäristö säilyy vaikeana myös vuoden viimeisellä neljänneksellä uskomme liiketoimintojen kannattavuuden kehittyvän positiivisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tehdyt säästötoimenpiteet, tuotannon tehokkuuden ja kapasiteetinhallinnan parantaminen sekä palvelumyynnin kasvu luovat pohjaa viime vuotta paremmalle kannattavuudelle.

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA

Konserni:

Konsernin liikevaihto kääntyi laskuun vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto laski 3,4 miljoonaa euroa ollen 29,2 miljoonaa euroa (32,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto heikkeni 10,4 %. Konsernin liiketulos parani 0,6 miljoonaa euroa ja oli -0,1 (-0,7) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja parani ollen -1,6 miljoonaa euroa (-3,4 miljoonaa euroa). Arvopaperikaupan nettotulos vuoden kolmannella kvartaalilla oli -0,8 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa). Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

RAPORTOINTISEGMENTIT
P=Painoliiketoiminta
N=Näkyvyysliiketoiminta
D=Digitaalinen liiketoiminta
M=Medialiiketoiminta
MU=Muut

Segmentit, P P N N D D M M MU MU Elim. Elim. Yhteensä Yhteensä
miljoonaa euroa 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Ulkoinen liikevaihto, MEUR 17,8 21,7 4,7 5,6 2,5 0,7 4,1 4,5 0,0 0,0 29,2 32,6
Sisäinen liikevaihto, MEUR 1,6 1,9 0,6 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 1,0 0,8 – 3,5 – 3,6
Liikevaihto 19,4 23,6 5,4 6,3 2,7 0,9 4,1 4,5 1,0 0,9 – 3,5 – 3,6 29,2 32,6
Ulkoisen liikevaihdon muutos -% – 17,9 – 15,5 233,0 – 8,0 – 60,3 – 10,4
Käyttökate, MEUR 1,2 0,1 0,7 1,1 – 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 – 0,1 – 0,2 2,2 1,6
Käyttökate -% 6,4 0,6 12,8 17,0 – 2,5 7,8 5,1 3,4 26,6 44,5 3,2 4,4 7,7 5,1
Liiketulos, MEUR – 0,0 – 1,2 0,3 0,6 – 0,4 – 0,0 0,1 0,0 – 0,1 0,0 – 0,0 – 0,1 – 0,1 – 0,7
Liiketulos -% – 0,2 – 5,1 4,7 9,3 – 13,1 – 4,9 2,5 0,6 – 7,3 2,7 0,6 2,8 – 0,5 – 2,2

Painoliiketoiminta:

Heikentyneen kysynnän myötä painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kääntyi laskuun kolmannella vuosineljänneksellä 3,9 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden ja oli 17,8 (21,7) miljoonaa euroa. Painoliiketoiminnan käyttökate kasvoi 1,1 miljoonaa euroa ja oli 1,2 (0,1) miljoonaa euroa. Liiketulos puolestaan kasvoi 1,2 miljoonaa euroa ja oli 0,0 (-1,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen ja käyttökatteen kasvuun vaikuttivat muun muassa energia- ja materiaalikustannusten laskeminen, tuotannon tehostamiseen ja myynnin kehittämiseen tehdyt toimenpiteet sekä tappiollisten liiketoimintojen kääntyminen positiiviseksi.

Näkyvyysliiketoiminta:

Heikentyneen kysynnän myötä myös näkyvyysliiketoiminnan liikevaihto kääntyi laskuun kolmannella vuosineljänneksellä 0,9 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden ja oli 4,7 (5,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskun myötä myös liiketulos laski 0,3 miljoonaa euroa ja oli 0,3 (0,6) miljoonaa euroa.

Medialiiketoiminta:

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 8,0 % ja oli 4,1 (4,5) miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan liiketulos kuitenkin parani ja oli 0,1 (0,0) miljoonaa euroa

Digitaalinen liiketoiminta:

Digitaalisen liiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,7 miljoonaa euroa ja oli 2,5 (0,7) miljoonaa euroa. Hankittujen yritysten vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 1,6 miljoonaa euroa. Liiketulos heikkeni 0,3 miljoonaa euroa ollen -0,4 miljoonaa euroa. Tulosta heikensi heikentyneen yleisen taloudellisen tilanteen ja epävarmuuden vuoksi asiakkaiden isompien investointien siirtyminen ja yleinen kustannusten nousu.

Alla on esitetty Digitaalisen liiketoiminnan osalta Pro Forma luvut, joissa vertailutietoihin on lisätty vertailuajankohdan aikana tai sen jälkeen hankittujen yritysten luvut. Pro Forma vertailutietoon nähden digitaalisen liiketoiminnan liikevaihto on kasvanut 0,1 miljoonaa euroa.

Digitaalinen liiketoiminta
Pro Forma* 7-9/2023 7-9/2022 Muutos
Ulkoinen liikevaihto 2,5 2,4 0,1
Sisäinen liikevaihto 0,2 0,1 0,1
Liikevaihto 2,7 2,5 0,2
Ulkoisen liikevaihdon muutos 3,1 %
Käyttökate -0,1 -0,1 0,0
Käyttökate -% -2,5 % -2,8 %
Liiketulos -0,4 -0,2 -0,2
Liiketulos -% -13,1 % -7,7 %
*7-9/2022 luvut sisältävät digitaaliseen liiketoimintaan hankittujen yritysten luvut ajalta ennen konserniin yhdistelyä

Alla on esitetty digitaalisen liiketoiminnan kuukausittain toistuvan liikevaihdon (MRR, Monthly Recurring Revenue) määrä toteumana sekä Pro Forma lukuina, joissa vertailutietoihin on lisätty vertailuajankohdan aikana tai sen jälkeen hankittujen yritysten luvut.

Kuukausittain toistuva liikevaihto (MRR, Monthly Recurring Revenue), miljoonaa euroa

7-9 7-9 7-9
2023 2022 MUUTOS -%
Toteuma 0,9 0,5 78,9 %
Pro Forma* 0,9 0,8 10,0 %
*Pro Forma luvut 7-9/2022 sisältävät digitaaliseen liiketoimintaan hankittujen yritysten luvut ajalta ennen konserniin yhdistelyä

Digitaalisen liiketoiminnan vuosittain toistuvan liikevaihdon ARR run rate (Annual Recurring Revenue) arvo 30.9.2023 oli 3,7 miljoonaa euroa.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA

Konserni:

Konsernin kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto pysyi hienoisella kasvu-uralla yrityshankintojen vaikutuksen myötä. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 2,9 % ja 2,7 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden ollen 97,9 (95,1) miljoonaa euroa. Yrityshankintojen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 5,7 miljoonaa euroa. Ilman yrityshankintojen vaikutusta konsernin liikevaihto olisi laskenut 2,9 miljoonaa euroa. Konsernin tammi-syyskuun liiketulos parani vertailukauteen nähden. Katsauskauden liiketulos oli -1,0 (-1,6) miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -2,4 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli -3,6 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella -0,9 miljoonaa euroa (-3,9 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,6 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos oli -3,3 (-5,1) miljoonaa euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (-0,41 euroa).

RAPORTOINTISEGMENTIT
P=Painoliiketoiminta
N=Näkyvyysliiketoiminta
D=Digitaalinen liiketoiminta
M=Medialiiketoiminta
MU=Muut

Segmentit, P P N N D D M M MU MU Elim. Elim. Yhteensä Yhteensä
miljoonaa euroa 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Ulkoinen liikevaihto, MEUR 63,6 65,4 15,3 13,6 5,6 2,0 13,4 14,1 0,0 0,0 97,9 95,1
Sisäinen liikevaihto, MEUR 5,6 5,5 2,1 1,6 0,7 0,5 0,0 0,0 3,1 2,5 -11,6 -10,2
Liikevaihto 69,2 70,9 17,5 15,2 6,3 2,5 13,4 14,1 3,1 2,6 -11,6 -10,2 97,9 95,1
Ulkoisen liikevaihdon muutos -% – 2,8 12,7 181,8 – 5,1 – 32,7 2,9
Käyttökate, MEUR 2,8 1,4 2,2 2,2 0,2 0,2 0,7 0,8 0,5 0,8 – 0,4 – 0,4 6,0 5,1
Käyttökate -% 4,0 2,0 12,4 14,4 3,2 9,9 5,3 5,9 17,2 30,5 3,5 3,7 6,1 5,4
Liiketulos, MEUR – 1,0 – 2,6 0,8 1,1 – 0,5 – 0,1 0,4 0,5 – 0,5 – 0,3 – 0,2 – 0,2 – 1,0 – 1,6
Liiketulos -% – 1,5 – 3,7 4,7 7,4 – 7,4 – 2,6 2,9 3,5 – 16,9 – 11,6 1,3 2,1 – 1,0 – 1,6

Painoliiketoiminta:

Painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kääntyi lasku-uralle katsauskauden loppua kohti liikevaihdon laskiessa tammi-syyskuussa 2,8 % ja 1,8 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun ulkoinen liikevaihto oli 63,6 (65,4) miljoonaa euroa. Painoliiketoiminnan käyttökate kaksinkertaistui ollen 2,8 (1,4) miljoonaa euroa. Liiketulos puolestaan kasvoi 1,6 miljoonaa euroa ja oli -1,0 (-2,6) miljoonaa euroa. Käyttökate ja liiketulos ovat parantuneet suunnitellusti tehtyjen rakennemuutosten, energian hinnan laskun ja kokonaisuudessaan tehokkaamman toiminnan vaikutuksesta.

Näkyvyysliiketoiminta:

Näkyvyysliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kääntyi laskuun katsauskauden loppua kohden, mutta aiempien yrityshankintojen vauhdittamana ulkoisen liikevaihdon muutos pysyi katsauskaudella kasvusuunnassa kasvun ollessa 12,7 % ja 1,7 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun ulkoinen liikevaihto oli 15,3 (13,6) miljoonaa euroa, josta yrityshankintojen vaikutus oli 2,4 miljoonaa euroa. Näkyvyysliiketoiminnan käyttökate pysyi vertailukauteen nähden ennallaan ja oli 2,2 (2,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosta laski 0,3 miljoonaa euroa koneisiin ja toimitilojen perusparannukseen tehtyjen investointien lisääntyneet poistot. Katsauskauden liiketulos oli 0,8 (1,1) miljoonaa euroa.

Medialiiketoiminta

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski katsauskauden aikana 5,0 %. Liikevaihto heikkeni 0,7 miljoonaa euroa ollen 13,4 (14,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski sekä tilaus- että mediamyynnin heikkenemisen vaikutuksesta. Tehdyt säästötoimenpiteet eivät riittäneet kompensoimaan liikevaihdon laskua ja liiketulos heikkeni 0,1 miljoonaa euroa ollen 0,4 (0,5) miljoonaa euroa.

Digitaalinen liiketoiminta

Digitaalisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi yrityshankintojen vauhdittamana 3,6 miljoonaa euroa ja oli 5,6 (2,0) miljoonaa euroa. Hankittujen yritysten vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 3,2 miljoonaa euroa. Käyttökate pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta liiketulos heikkeni -0,4 miljoonaa euroa ollen -0,5 miljoonaa euroa.

Alla on esitetty Digitaalisen liiketoiminnan osalta Pro Forma luvut, joissa vertailutietoihin on lisätty vertailuajankohdan aikana tai sen jälkeen hankittujen yritysten luvut. Pro Forma vertailutietoon nähden digitaalisen liiketoiminnan liikevaihto on kasvanut 0,8 miljoonaa euroa

Digitaalinen liiketoiminta
Pro Forma* 1-9/2023 1-9/2022 Muutos
Ulkoinen liikevaihto 8,5 7,7 0,8
Sisäinen liikevaihto 0,7 0,5 0,2
Liikevaihto 9,2 8,2 1,0
Ulkoisen liikevaihdon muutos 10,3 %
Käyttökate 0,0 -0,4 0,3
Käyttökate -% -0,5 % -4,7 %
Liiketulos -0,7 -0,7 0,0
Liiketulos -% -7,8 % -8,8 %
*1-9/2022 sekä 1-9/2023 luvut sisältävät digitaaliseen liiketoimintaan hankittujen yritysten luvut ajalta ennen konserniin yhdistelyä

Alla on esitetty digitaalisen liiketoiminnan kuukausittain toistuvan liikevaihdon (MRR, Monthly Recurring Revenue) määrä toteumana sekä Pro Forma lukuina, joissa vertailutietoihin on lisätty vertailuajankohdan aikana tai sen jälkeen hankittujen yritysten luvut.

Kuukausittain toistuva liikevaihto (MRR, Monthly Recurring Revenue), miljoonaa euroa

1-9 1-9 1-9
2023 2022 MUUTOS -%
Toteuma 2,2 1,4 59,3 %
Pro Forma* 2,6 2,4 10,4 %
*Pro Forma luvut 1-9/2023 sekä 1-9/2022 sisältävät digitaaliseen liiketoimintaan hankittujen yritysten luvut ajalta ennen konserniin yhdistelyä

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit ajalla 1.1.-30.9.2023 olivat 4,0 miljoonaa euroa eli 4,1 % liikevaihdosta (edellisenä vuonna 9,9 miljoonaa euroa eli 10,4 % liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävimmät hankinnat olivat Exove Oy:n osakekannan hankinta sekä Ferag liitteistyskoneen hankinta painoliiketoiminnan tuotannon tehostamiseksi.

Tammi-syyskuun katsauskaudella konsernin liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi huomattavasti vertailukauteen nähden ollen 10,1 (1,9) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 8,9 (5,3) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -4,6 (-11,8) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -5,4 (9,3) miljoonaa euroa.

Kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta parani hieman edellisvuodesta ollen -1,8 (-2,0) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 2,3 (1,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -0,6 (-7,3) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 0,4 (9,6) miljoonaa euroa.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli syyskuun lopussa 9,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 13,3 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 30.9.2023 oli 49,6 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 56,1 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 32,2 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 33,1 %.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 778 vakituista henkilöä (720 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2023

Venäjän hyökkäyssodan pitkittyminen ja muut geopoliittiset uhkakuvat luo yleiseen markkinatilanteeseen ja talousnäkymiin edelleen epävarmuutta. Markkinoiden ennustettavuus on säilynyt heikkona ja kausivaihtelut ovat olleet suuria. Inflaatio on säilynyt edelleen normaalia korkeammalla tasolla, ja tämä heikentää sekä kuluttajien että yritysten taloudellista asemaa, mikä näkyy heikentyneenä kysyntänä sekä pidentää myös strategisten hankintojen päätösaikaa.

Konsernin painoliiketoiminnan loppuvuoden kysynnän odotetaan laskevan vuoden 2022 tasosta. Näkyvyysliiketoiminnan ja digitaalisen liiketoiminnan kysynnän odotetaan olevan vuoden 2022 loppuvuoden tasolla. Liiketoimintoihin tehtyjen investointien, panostusten kokonaisvaltaisiin palveluihin ja toteutettujen rakennemuutosten uskotaan näkyvän positiivisesti vuoden 2023 tuloskehityksessä. Kohonneet henkilöstökustannukset hidastavat kuitenkin tuloskehitystä.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon odotetaan laskevan vuoden 2022 tasosta. Mediamyynnin odotetaan jäävän vuotta 2022 alhaisemmalle tasolle yleisen printtimainonnan laskun myötä. Tilaustulojen odotetaan jäävän vuotta 2022 alhaisemmalle tasolle, vaikka myös tilaustuloissa digitilausten kasvu kompensoi printtitilausten laskua. Mediamyyntiä tukee monikanavainen palveluportfolio, joka mahdollistaa laajemman arvonluonnin asiakkuuksille.

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä mainos- ja tilausmyyntitulojen ennustamista. Kaikkien liiketoimintojen näkymät perustuvat oletukseen, että yleisen taloudellisen tilanteen kehitys ei enää olennaisesti heikennä konsernin palveluiden kysyntää.

TULOSOHJEISTUS

Konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasosta. Vuonna 2022 liikevaihto oli 133,5 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 27. päivänä lokakuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Puhelin 010 230 8000
Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi
www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 780 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt Gredi, RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.

Liite