PunaMusta Media Oyj on ostanut Coloro CLR Oy:n koko osakekannan

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 27.4.2022 KLO 10.00

PunaMusta Media Oyj on ostanut 27.4.2022 päivätyllä kauppakirjalla monipuolisiin näkyvyysratkaisuihin erikoistuneen Coloro CLR Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on 2,5 miljoonaa euroa. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella ja maksettu kokonaisuudessaan kaupantekohetkellä. Omistusoikeus osakkeisiin siirtyy kaupan täytäntöönpanopäivänä 1.5.2022.

Coloro CLR Oy -konsernin liikevaihto 31.10.2021 päättyneellä tilikaudella oli 6,7 miljoonaa euroa, ja sen liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa. Tilikauden 2021 lopussa Coloro CLR Oy -konsernin varat olivat 2,4 miljoonaa euroa ja velat 2,3 miljoonaa euroa. Coloro CLR Oy -konserni työllisti tilikaudella 2021 keskimäärin 49 henkilöä. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin lukuihin.

Yrityskauppa on osa PunaMusta Media -konsernin strategiaa, jossa konsernin visiona on tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin näkyvyyspalveluiden kasvua sekä tuo samalla lisää ammattilaisia konsernin palvelukseen. Investoinnin avulla konserni vahvistaa asemaansa näkyvyysratkaisujen kokonaisvaltaisena tarjoajana ja luo lisäarvoa asiakkaille toimien heidän brändiarvon kasvun kumppanina.

PunaMusta Media -konsernin talousraportoinnissa Coloro CLR Oy -konserni tulee olemaan osa näkyvyys- ja painoliiketoimintaa.

Yrityskauppa ei muuta vuoden 2022 aiempaa tulosohjeistusta, jonka mukaan konsernin vuoden 2022 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasoista.

Joensuussa 27. huhtikuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 630 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkimediasta sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 106 miljoonaa euroa.