PunaMusta Media Oyj on ostanut enemmistön Profilight Oy:stä

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 30.4.2021 KLO 10.00

PunaMusta Media Oyj on ostanut 30.4.2021 päivätyllä kauppakirjalla 70 % Profilight Oy:n osakekannasta. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on noin 1,6 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta maksetaan käteisellä ja alustavasta kauppahinnasta osa on maksettu kaupantekohetkellä. Lisäksi järjestelyyn sisältyy mahdollinen, enintään 1,0 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet vuosille 2022-2023 saavutetaan.

Profilight Oy on visuaalisiin kokonaisratkaisuihin erikoistunut asiakkaiden näkyvyyttä kasvattava palveluyritys. Yhtiön liikevaihto koostuu pääasiassa näkyvyyden erikoisratkaisuista ja näyttötekniikan suunnittelusta, myynnistä ja toteutuksista. Profilight Oy:n liikevaihto oli marraskuussa vuonna 2020 päättyneellä tilikaudella 0,9 miljoonaa euroa, ja sen liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa. Marraskuun 2020 lopussa yrityksen varat olivat 1,0 miljoonaa euroa ja velat 0,7 miljoonaa euroa. Profilight Oy työllisti vuonna 2020 keskimäärin kolme henkilöä. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin lukuihin.

Yrityskauppa on osa PunaMusta Media -konsernin strategiaa, jossa konsernin visiona on tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin. Yrityskauppa vahvistaa konsernin näkyvyyspalvelujen asemaa markkinoilla tuoden uusia näkyvyyskanavia palveluvalikoimaan ja lisää ammattilaisia konsernin palvelukseen. Investoinnin avulla konserni vahvistaa asemaansa palveluntarjoajana markkinointiprosessin kaikissa vaiheissa.

PunaMusta Media -konsernin talousraportoinnissa Profilight Oy tulee olemaan osa näkyvyys- ja painoliiketoimintaa.

Yrityskaupalla ei ole vaikutusta vuoden 2021 aiempaan tulosohjeistukseen, jonka mukaan yhtiö ei anna tässä vaiheessa tulosohjeistusta. Yhtiö tarkentaa tulosohjeistustaan viimeistään H1-puolivuosikatsauksen yhteydessä.

Joensuussa 30. huhtikuuta 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 660 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.