PunaMusta Media Oyj on ostanut Gredi Oy:n koko osakekannan

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 30.9.2021 KLO 10.00

PunaMusta Media Oyj on ostanut 30.9.2021 päivätyllä kauppakirjalla digitaaliseen aineiston- ja brändinhallintaan erikoistuneen Gredi Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on 4,0 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella ja maksettu kokonaisuudessaan kaupantekohetkellä.

Gredi Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 2,0 miljoonaa euroa, ja sen liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa. Gredi Oy:n toistuvaislaskutuksen (ARR) määrä oli vuoden 2020 lopussa noin 1,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 lopussa yhtiön varat olivat 1,2 miljoonaa euroa ja velat 0,8 miljoonaa euroa. Gredi Oy työllisti vuonna 2020 keskimäärin 14 henkilöä. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin lukuihin.

Yrityskauppa on osa PunaMusta Media -konsernin strategiaa, jossa konsernin visiona on tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin digitaalisten liiketoimintojen kasvua sekä tuo samalla lisää ammattilaisia konsernin palvelukseen. Investoinnin avulla konserni vahvistaa asemaansa asiakkaiden brändiarvon kasvattajana ja mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisemman palveluvalikoiman markkinointiprosessin kaikkiin vaiheisiin.

PunaMusta Media -konsernin talousraportoinnissa Gredi Oy tulee olemaan osa näkyvyys- ja painoliiketoimintaa.

Yrityskauppa ei muuta vuoden 2021 aiempaa tulosohjeistusta, jonka mukaan konsernin vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2020 tasolla ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2020 tasosta.

Joensuussa 30. syyskuuta 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 640 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.