PunaMusta Media Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2022 KLO 15.20

PunaMusta Media Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa yhtiön omistaja-arvon kehitykseen perustuvan uuden kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille.

Kannustinjärjestelmä mukailee aiempaa käytössä ollutta kannustinjärjestelmää. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2022–31.1.2025, 1.2.2023–31.1.2026 ja 1.2.2024–31.1.2027. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmä perustuu avainhenkilöille jaettaviin osakeyksikköihin, joiden perusteella ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan rahana. Yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden osakkeen arvonnousuun. Osakeyksikön lähtöarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kunkin ansaintajakson alkamista edeltävän kuuden kuukauden aikana ja loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kunkin ansaintajakson viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ansaintajakson aikana maksetut osingot ja mahdollinen muu varojenjako vähennetään osakeyksikön lähtöarvosta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmään kohderyhmään ansaintajaksolla 2022–2025 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2022—2025 jaetaan yhteensä 175 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 5,96 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.8.2021—31.1.2022.

Joensuussa 25. helmikuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 620 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 106 miljoonaa euroa.