PunaMusta Media Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2023 KLO 14.55

PunaMusta Media Oyj:n hallitus on 3.3.2023 päättänyt hyväksyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset ehdot vuodelle 2023. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden ansaita ansaintajaksolta rahapalkkiota yhtiön osakkeen arvonnousun perusteella. Järjestelmässä yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden yhtiön osakkeen arvonnousuun. Osakeyksikön arvonnousu lasketaan vähentämällä osakeyksikön lähtöarvo sen loppuarvosta. Ansaintajakson aikana maksetut osingot ja mahdollinen muu varojenjako vähennetään osakeyksikön lähtöarvosta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 1.2.2023—31.1.2026 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2023—2026 jaetaan yhteensä 155 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 4,61 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2022–31.1.2023. Osakeyksikön loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2025–31.1.2026.

Nyt hyväksytty kannustinjärjestelmä vuodelle 2023 on toinen hallituksen 25.2.2022 tekemän kannustinjärjestelmän perustamista koskevan päätöksen nojalla hyväksytty kannustinjärjestelmä.

Joensuussa 3. maaliskuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 720 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedonhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkimediasta sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 134 miljoonaa euroa.