PunaMusta Media Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

PunaMusta Media Oyj Pörssitiedote 6.3.2023 klo 13.30

PunaMusta Media Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2022.

PunaMusta Media Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. XBRL-merkinnät ovat tilintarkastettuja.

Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto.

PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan viikolla 12.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Raimo Puustinen
puhelin 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Puhelin 010 230 8000
Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi
www.punamustamedia.fi

Tiedotteen jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 720 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedonhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkimediasta sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 134 miljoonaa euroa.

Liitteet:
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022.pdf
743700HSIESZ75X06H10-2022-12-31-fi.zip
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3.3.2023.pdf
Palkitsemisraportti 3.3.2023.pdf

Liitteet