PunaMusta Media Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

PunaMusta Media Oyj Pörssitiedote 1.3.2024 klo 14.40

PunaMusta Media Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

PunaMusta Media Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2023.

PunaMusta Media Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. XBRL-merkinnät ovat tilintarkastettuja.

Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto.

PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan viikolla 12.

Joensuussa 1. marraskuuta 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen,

puh. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 810 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 133,9 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.

Liitteet:
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023.pdf
743700HSIESZ75X06H10-2023-12-31-fi.zip
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1.3.2024.pdf
Palkitsemisraportti 1.3.2024.pdf

Liitteet