PunaMusta Media Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2020 KLO 15.00

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2020 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelle.

VOITONJAKO
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,25 euroa osakkeelle eli yhteensä 3 129 340 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2020 ja osingon maksupäivä 7.4.2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2020 aikana.

HALLITUS
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Joona Laakkonen sekä uutena jäsenenä Merja Laakkonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reetta Laakkosen ja varapuheenjohtajaksi Harri Suutari.

TILINTARKASTAJAN VALINTA
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

PALKITSEMISPOLITIIKKA
Yhtiökokous kannatti hallituksen esityksen mukaista PunaMusta Media Oyj:n palkitsemispolitiikkaa.

Joensuussa 27. päivänä maaliskuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

 

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, digitaalisista näyttöratkaisuista, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.