PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2020 julkaistu

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2021 KLO 12.00

PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2020 on julkaistu, ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/vuosikertomukset/

Vuosikertomus on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Raimo Puustinen
puhelin 0500 975 873

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 660 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.

Liite