PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2024 KLO 10.00

PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu, ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/vuosikertomukset/. Julkaisut ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Joensuussa 18. päivänä maaliskuuta 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Puhelin 010 230 8000
Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi
www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 800 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 133,9 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.

LIITTEET
PunaMusta Media Oyj vuosikertomus 2023
PunaMusta Media Oyj vastuullisuusraportti 2023

Liitteet