Sisäpiiritieto: Muutosneuvottelut päättyneet PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöissä

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 14.6.2023 KLO 10.00

PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvissa Forssan Kirjapaino Oy:ssä, PunaMusta Oy:ssä sekä PunaMusta Coloro Oy:ssä 25.4.2023 aloitetut muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen piirissä oli noin 500 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä.

Neuvottelujen tavoitteena oli konsernin strategian mukaisesti parantaa erityisesti konsernin painopalveluiden kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan laskevien volyymien myötä pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Muutosneuvottelujen lopputuloksena konsernissa tullaan irtisanomaan enintään 43 henkilöä. Lisäksi neuvottelujen piirissä olleiden yhtiöiden kaikki henkilöstöryhmät varaudutaan lomauttamaan kysynnän mahdollisesti heikentyessä enintään 30 päiväksi 30.4.2024 mennessä. Lisäksi säästöjä saadaan palkkaus- ja työaikamallien muutosten kautta. Näillä henkilöstövähennyksillä sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 1,8 miljoonan euron säästötavoite.

Joensuussa 14. kesäkuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen,

puh. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 810 eri alojen osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta, PunaMusta Coloro, PunaMusta Profilight, Gredi, RockOn ja Exove palvelevat asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.