Sisäpiiritieto: PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöt aloittavat muutosneuvottelut

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 25.4.2023 KLO 12.00

Konsernin kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseen sekä toimintojen tehostamiseen liittyen PunaMusta Media -konserni käynnistää muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Muutosneuvottelut koskevat konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöiden Forssan Kirjapaino Oy:n, PunaMusta Coloro Oy:n sekä PunaMusta Oy:n henkilöstöä.

Neuvottelujen tavoitteena on konsernin strategian mukaisesti parantaa erityisesti konsernin painopalveluiden kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan laskevien volyymien myötä pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Suunnitelluilla toimilla haetaan noin 1,8 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Yhteistoimintalain mahdollistamia toimia ovat työsuhteiden irtisanominen, lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai työsopimuksen ehtojen muuttaminen. Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 500 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä. Toimenpiteet voi johtaa arviolta enintään 45 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Toimintojen tehostamista tehdään myös PunaMusta Coloro Oy:n tytäryhtiössä PixMill Estonia OÜ:ssa Virossa.

Joensuussa 25. huhtikuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen,

puh. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 720 eri alojen osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta, PunaMusta Coloro, PunaMusta Profilight, Gredi ja RockOn palvelevat asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.