Sisäpiiritieto: PunaMusta Oy aloittaa muutosneuvottelut mahdollisesta Lahden tuotannon supistamisesta tai lopettamisesta

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 5.2.2024 KLO 14.00

Konsernin painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy suunnittelee Lahden tuotannon supistamista tai lopettamista. Supistaminen tai lopettaminen vähentäisi PunaMusta Oy:n arkkipaino- ja digipainokapasiteettia ja mahdollistaisi kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamisen. Samalla etenkin arkkipainokapasiteettia sopeutettaisiin vastaamaan kannattavaa asiakaskysyntää laskevassa markkinassa. Suunnitelmaan liittyen PunaMusta Oy käynnistää muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Neuvottelujen tavoitteena on konsernin strategian mukaisesti parantaa erityisesti konsernin painoliiketoiminnan kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan laskevien volyymien myötä pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Suunnitelmat tarkentuvat neuvotteluiden edetessä ja säästöt ovat päätöksistä riippuen enintään 1,4 miljoonaa euroa vuositasolla. Muutosneuvotteluiden piirissä on entisen Lehtisepät Oy:n arkkipainoliiketoiminnan koko henkilöstö. Suunniteltujen muutosten henkilöstövähennysmäärä on enintään 27 henkilöä. Muutosneuvotteluiden myötä voi syntyä uusia tehtäviä muissa toimipisteissä. Suunnitellut toimenpiteet saattavat myös johtaa muutoksiin työtehtävissä ja toimenkuvissa kaikkien neuvotteluiden piiriin kuuluvien henkilöiden kohdalla.

Joensuussa 5. helmikuuta 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen,
puh. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj:n painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,
puh. 050 323 3885

PunaMusta Media Oyj
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Puhelin 010 230 8000
Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi
www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 810 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja
suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.