Sisäpiiritieto: PunaMusta Oy on ostanut Lehtisepät Oy:n arkkipainoliiketoiminnan

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 31.1.2024 KLO 12.00

PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiö PunaMusta Oy on ostanut Keskisuomalainen-konserniin kuuluvan monipuolisiin arkki- ja digipainopalveluihin erikoistuneen Lehtisepät Oy:n Lahdessa sijaitsevan arkkipainoliiketoiminnan. Liiketoimintakaupan kauppahinta on 0,75 miljoonaa euroa. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Liiketoiminta siirtyy PunaMustalle 1.2.2024 alkaen.

Lehtisepät Oy:n arkkipainoliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2022 oli 4,2 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa vuonna 2021), ja liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa vuonna 2021). Liiketoimintakaupassa siirtyvät varat ovat noin 0,7 miljoonaa euroa. Kaupassa ei siirry olennaisia velkoja. Liiketoiminta työllisti vuonna 2023 27 henkilöä, jotka siirtyvät PunaMusta Oy:n palvelukseen.

Liiketoimintakauppa vahvistaa PunaMusta Media -konsernin painotoimiliiketoiminnan markkinajohtajuusstrategiaa. Kauppa tarjoaa myös Lehtisepät Oy:n arkkipainoliiketoiminnan asiakkaille entistä vahvemman kasvun tuen konsernin kattavien ja kokonaisvaltaisten palvelujen avulla.

Liiketoimintakaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin vuoden 2024 liikevaihtoon ja tulokseen.

Joensuussa 31. tammikuuta 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Puhelin 010 230 8000
Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi
www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 780 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja
suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.