Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: PunaMusta Media Oyj heikentää tilikauden 2023 liikevaihtonäkymiään

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 25.10.2023 KLO 10.00

PunaMusta Media Oyj laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2023 liikevaihtoa koskien. Alkuvuoden liikevaihtokehityksen ja loppuvuoden näkymien perusteella liikevaihdon odotetaan jäävän aikaisemmin annetusta näkymästä, jonka mukaan liikevaihto paranee vuoden 2022 tasosta.

Yhtiön liikevaihtonäkymiä heikentää yleisen markkinatilanteen kehitys, aiempaa ennustetta huonompi painoliiketoiminnan kehitys volyymien pienenemisen ja materiaalihintojen laskun myötä, näkyvyysliiketoiminnan pienemmät volyymit, mediamainonnan lasku ja digitaalisen liiketoiminnan asiakasinvestointien siirtyminen.

Aiempi ohjeistus (27.4.2023-25.10.2023): Konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasoista. Vuonna 2022 liikevaihto oli 133,5 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa.

Uusi ohjeistus (25.10.2023-): Konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasosta.

Joensuussa 25. lokakuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Puhelin 010 230 8000
Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi
www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 780 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt Gredi, RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.