Täydennystiedote: PunaMusta Media Oyj on ostanut Exove Oy:n koko osakekannan

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 31.5.2023 KLO 11.00

PunaMusta Media Oyj täydentää 31.5.2023 klo 10.00 julkaistua sisäpiiritiedotetta Exove Oy:n taloudellisten tietojen vertailutietojen osalta.

Alla täydennetty tiedote kokonaisuudessaan.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 31.5.2023 KLO 10.00

SISÄPIIRITIETO: PUNAMUSTA MEDIA OYJ ON OSTANUT EXOVE OY:N KOKO OSAKEKANNAN

PunaMusta Media Oyj on ostanut 31.5.2023 päivätyllä kauppakirjalla digitaalisiin ratkaisuihin ja palveluihin erikoistuneen Exove Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on 1,5 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan kaupantekohetkellä ja se maksetaan käteisellä PunaMusta Media Oyj:n kassavaroista. Lisäksi järjestelyyn sisältyy mahdollinen, enintään 3,0 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet vuosille 2024–2026 saavutetaan.

Exove Oy:n liikevaihto 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella oli 6,3 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa vuonna 2021), ja sen liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2021). Exove Oy:n toistuvaislaskutuksen (ARR) määrä oli vuoden 2022 lopussa noin 1,0 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2021). Tilikauden 2022 lopussa Exove Oy:n varat olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja velat 1,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa vuonna 2021). Exove Oy työllisti tilikaudella 2022 keskimäärin 77 henkilöä. Exove Oy:n viime vuoden tappio oli monien tekijöiden summa. Yhtiössä on toteutettu useita toimenpiteitä suunnan muuttamiseksi, mikä on johtanut kannattavuuden huomattavaan paranemiseen vuonna 2023. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta PunaMusta Media -konsernin lukuihin.

Yrityskauppa on osa PunaMusta Media -konsernin strategiaa, jossa konsernin visiona on tuottaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin ja heidän kasvunsa tueksi. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin digitaalisten palveluliiketoimintojen kasvua ja yli kaksinkertaistaa digitaalisen palvelukehityksen ammattilaisten määrän konsernissa. Exove Oy:llä on vahva ydin, merkittäviä asiakassuhteita ja erittäin osaava henkilöstö. Investoinnin avulla konserni vahvistaa asemaansa asiakkaidensa brändiarvon kasvattajana ja mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisemman palveluvalikoiman markkinointiprosessin kaikkiin vaiheisiin.

PunaMusta Media -konsernin talousraportoinnissa Exove Oy tulee olemaan osa näkyvyys- ja painoliiketoimintaa.

Yrityskauppa ei muuta vuoden 2023 aiempaa tulosohjeistusta, jonka mukaan konsernin vuoden 2023 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasoista.

Joensuussa 31. toukokuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 730 eri alojen osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta, PunaMusta Coloro, PunaMusta Profilight, Gredi ja RockOn palvelevat asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.