Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Pörssitiedote 17.12.2018 klo 9.30

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin kuuluvissa painotoimialan yhtiöissä: PunaMusta Oy:ssä, Forssan Kirjapaino Oy:ssä ja Erweko Oy:ssä sekä emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä 8.10.2018 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen piirissä oli Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n emoyhtiön ja painotoimialan koko henkilöstö, noin 460 henkilöä. Neuvottelujen tavoitteena oli tervehdyttää konsernin painotoimialaa kartoittamalla synergiahyödyt ja päällekkäiset toiminnot. Neuvotteluissa henkilöstön vähentämistarve oli enintään 50 henkilöä.

Yt-neuvotteluiden lopputuloksena henkilöstön määrä vähenee yhteensä 22 henkilöä. Konsernissa tehdään toimintojen uudelleen järjestelyjä painotoimialalla ja konsernipalveluissa. Näiden ansiosta osalle henkilöstöä pystytään tarjoamaan töitä konsernin muissa toimipisteissä.

Vähennystarvetta saatiin pienennettyä karsimalla päällekkäisyyksiä toimitiloissa, tuotantolaitteissa ja järjestelmissä. Lisäksi säästöjä saadaan osto- ja myyntisynergioista sekä henkilöstön luontaisen poistuman kautta. Näillä henkilöstövähennyksillä, toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla sekä synergiahyödyillä saavutetaan neuvotteluille asetettu 3,0 miljoonan euron säästötavoite.

Joensuussa 17. joulukuuta 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen, puh. 0500 975 873.

JAKELU:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com