Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet PunaMusta Oy:ssä

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Pörssitiedote 29.12.2017 klo 10.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin kuuluvassa PunaMusta Oy:ssä 7.12.2017 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön toimintojen kehittäminen sekä yhtiön kulurakenteen sopeuttaminen markkinoilla vallitsevaan kysyntään.

Yt-neuvottelujen tuloksena PunaMusta Oy:n Nurmeksen tuotantolaitoksen toiminnot keskitetään Joensuun tuotantolaitokseen. Koko Nurmeksen yksikön henkilöstölle tarjotaan työtehtäviä Joensuun tuotantolaitoksessa.

Henkilöstövähennysten sijaan toteutetaan toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä, jolloin neuvotteluille asetettu noin 0,7 miljoonan euron säästötavoite saavutetaan.

Joensuussa 29. joulukuuta 2017

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan, puh. 050 323 3885

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com