Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet PunaMusta Oy:ssä ja Forssan Kirjapaino Oy:ssä

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 8.6.2021 KLO 14.00

PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvissa PunaMusta Oy:ssä ja Forssan Kirjapaino Oy:ssä 8.4.2021 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen piirissä oli PunaMusta Oy:n ja Forssan Kirjapaino Oy:n koko henkilöstö lukuun ottamatta sisältö- ja suunnittelupalveluiden henkilöstöä.

Neuvottelujen tavoitteena oli konsernin strategian mukaisesti parantaa näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Yt-neuvottelujen lopputuloksena konserni vähentää henkilöstönsä määrää 38 henkilötyövuodella. Vähennystarvetta saatiin pienennettyä huomioimalla henkilöstön vapaaehtoiset ratkaisut, karsimalla päällekkäisyyksiä toimitiloissa ja avaamalla uusia työtehtäviä osaan toiminnoista. Lisäksi säästöjä saadaan palkkaus- ja työaikamallien muutosten kautta. Näillä henkilöstövähennyksillä sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 2,5 miljoonan euron säästötavoite.

Joensuussa 8. kesäkuuta 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 660 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.