Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet Sanomalehti Karjalainen Oy:ssä

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Pörssitiedote 12.4.2018 klo 13.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin kuuluvassa Sanomalehti Karjalainen Oy:ssä 21.3.2018 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Neuvottelujen piirissä oli koko Sanomalehti Karjalainen Oy:n henkilöstö, 78 henkilöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa yhtiön toimintoja ja kuluja vastaamaan mediamarkkinoilla vallitsevaa kysyntää.

Yt-neuvottelujen tuloksena yhtiö vähentää henkilöstönsä määrää neljällä (4) henkilötyövuodella. Vähennykset toteutetaan toimintoja uudelleenorganisoimalla siten, että yksi henkilö irtisanotaan,

kaksi siirtyy eläkkeelle ja yksi konsernin muihin tehtäviin. Lisäksi koko Karjalaisen henkilöstö lomautetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana keskimäärin 18 päiväksi.

Näillä henkilöstövähennyksillä ja lomautuksilla sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 0,5 miljoonan euron säästötavoite.

Joensuussa 12. huhtikuuta 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

Sanomalehti Karjalainen Oy:n toimitusjohtaja, päätoimittaja Pasi Koivumaa,

puh. 050 564 2903

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com