Yrjö Laakkosen määräysvaltapiirissä oleva omistusosuus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä laski alle 25 prosentin

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2019 klo 14.00

Yrjö Laakkonen on 3.4.2019 lahjoittanut Kauppahuone Laakkonen Oy:n osakkeita. Lahjoituksen seurauksena Yrjö Laakkosen määräysvaltapiirissä oleva omistusosuus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä laski alle 25 prosentin. Tehdyn lahjoituksen jälkeen Yrjö Laakkosen välillinen omistus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeista on 0,00 prosenttia. Lahjoituksella ei ole vaikutusta Kauppahuone Laakkonen Oy:n omistusosuuteen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä.

Tehdyn lahjoituksen jälkeen Yrjö Laakkosen välitön omistus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeista pysyy samana ollen yhteensä
2 547 061 kappaletta, mikä on 20,35 prosenttia yhtiön osakekannasta.

Joensuussa 5. päivänä huhtikuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puhelin 0500 975 873.

TIEDOTTEEN JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com