Pörssitiedotteet

PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2021 KLO 13.30 PUNAMUSTA MEDIA -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS, TAMMI-MAALISKUU 2021 RAHOITUSTUOTOT NOSTIVAT TULOKSEN SELKEÄSTI POSITIIVISEKSI Q1:LLA PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. TAMMI-MAALISKUU 2021 LYHYESTI...

Lue lisää

PunaMusta Media Oyj -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 21.8.2020 KLO 13.30 KASSAVIRTA SÄILYI POSITIIVISENA KORONAVIRUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MERKITTÄVISTÄ NEGATIIVISISTA VAIKUTUKSISTA HUOLIMATTA HUHTI-KESÄKUU 2020 LYHYESTI– Konsernin liikevaihto laski 13,0 % ja oli 22,7 miljoonaa euroa (26,1 miljoonaa euroa). – Käyttökate oli 1,2 (2,5) miljoonaa euroa– Liiketulos oli -1,5...

Lue lisää

Tulosvaroitus: PunaMusta Media Oyj heikentää tilikauden 2019 näkymiään

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 7.2.2020 KLO 15.00 PunaMusta Media Oyj muuttaa alustavan tilinpäätöksen perusteella näkymiään vuodelle 2019. Konsernin liiketulos jää vuoden 2018 tasosta ollen kuitenkin positiivinen. Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 2019. Aiemmassa ohjeistuksessa konsernin liikevaihdon odotettiin kasvavan ja liiketuloksen arvioitiin paranevan vuoden 2018 tasosta.

Lue lisää

Korjaus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 6.3.2019 julkistettuun yhtiökokouskutsuun

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2019 KLO 12.00 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 6.3.2019 julkistaman yhtiökokouskutsun kohdassa A.8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen on annettu virheellinen tieto hallituksen käyttöön varattavaa summaa koskien. Virheellinen lause: ”Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 0000 euroa.” Korjattu lause: ”Lisäksi hallituksen käyttöön varataan...

Lue lisää

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannan

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Pörssitiedote 28.9.2018 klo 10.00 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut 28.9.2018 päivätyllä kauppakirjalla forssalaisen painotalo Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston kauppahinta on 2,0 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettu kokonaisuudessaan...

Lue lisää

Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet PunaMusta Oy:ssä

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Pörssitiedote 29.12.2017 klo 10.00 Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin kuuluvassa PunaMusta Oy:ssä 7.12.2017 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön toimintojen kehittäminen sekä yhtiön kulurakenteen sopeuttaminen markkinoilla vallitsevaan kysyntään. Yt-neuvottelujen tuloksena PunaMusta Oy:n Nurmeksen tuotantolaitoksen toiminnot keskitetään Joensuun tuotantolaitokseen. Koko Nurmeksen yksikön...

Lue lisää

Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet Sanomalehti Karjalainen Oy:ssä

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Pörssitiedote 12.4.2018 klo 13.00 Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin kuuluvassa Sanomalehti Karjalainen Oy:ssä 21.3.2018 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen piirissä oli koko Sanomalehti Karjalainen Oy:n henkilöstö, 78 henkilöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa yhtiön toimintoja ja kuluja vastaamaan mediamarkkinoilla vallitsevaa kysyntää. Yt-neuvottelujen tuloksena...

Lue lisää

PunaMusta Media Oyj:n taloudelliset tiedotteet vuonna 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2022 KLO 14.00 PunaMusta Media Oyj julkistaa vuonna 2023 taloudellisia tiedotteita seuraavasti: – tilinpäätös vuodelta 2022 perjantaina 3.3.2023– liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023 torstaina 27.4.2023– puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 perjantaina 18.8.2023– liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2023 perjantaina 27.10.2023. Yhtiön vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan...

Lue lisää

Sisäpiiritieto: PunaMusta Media muuttaa segmenttiraportointiaan ja johtoryhmää

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 27.6.2023 KLO 11.00 PunaMusta Media Oyj:n segmenttiraportointi muuttuu 1.7.2023 alkaen. Muutoksilla selkeytetään yhtiön toiminta- ja johtamismallia ja lisätään raportoinnin läpinäkyvyyttä vastaamaan konsernin strategian mukaisia liiketoiminta-alueita. Nykyinen paino- ja näkyvyysliiketoiminta jaetaan kolmeen uuteen segmenttiin medialiiketoiminnan säilyessä omana segmenttinä. PunaMusta...

Lue lisää

PunaMusta Media Oyj on ostanut Coloro CLR Oy:n koko osakekannan

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 27.4.2022 KLO 10.00 PunaMusta Media Oyj on ostanut 27.4.2022 päivätyllä kauppakirjalla monipuolisiin näkyvyysratkaisuihin erikoistuneen Coloro CLR Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on 2,5 miljoonaa euroa. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella ja maksettu kokonaisuudessaan...

Lue lisää