Toimitusjohtajan avoin kirje henkilöstölle ja muille sidosryhmille

Arvoisat kollegat ja muut sidosryhmämme,

Tänään on jälleen yksi merkittävä päivä PunaMusta Media -konsernin historian taipaleella. Olemme solmineet Keskisuomalainen Oyj:n kanssa yrityskaupan, jossa koko PunaMusta Median medialiiketoiminta  ̶  Sanomalehti Karjalainen Oy, PunaMusta Paikallismediat Oy ja Karelia Viestintä Oy  ̶  siirtyvät uuteen omistukseen kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyn jälkeen.

Tämä ei tarkoita tänä vuonna 150-vuotissyntymäpäiviään juhlivan sanomalehti Karjalaisen tai paikallismedioiden juurien häviämistä. Päinvastoin. Uuden omistajan myötä, osana mediakonsernia, medialiiketoiminta saa uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia, jotka auttavat sitä kehittymään ja kasvamaan paremmin kuin se olisi mahdollista osana meitä.

PunaMusta Median strategia on suuntautunut viime vuosina valtakunnallisesti paino-, näkyvyys- ja digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuuksiin, joissa kasvumahdollisuudet ovat merkittävät ja joissa jokainen liiketoiminta tukee toisiaan. Medialiiketoiminnan kokonaisuus on ollut meille erittäin hyvää liiketoimintaa, mutta rajoittunut vain Pohjois-Karjalan alueeseen.

Digitalisaation kiihdyttyä voimakkaasti printtilähtöinen toimintatapa ei ole enää ollut kannattavaa, ja siksi olemme uudistaneet viime vuosina Karjalaista määrätietoisesti sisältölähtöiseksi mediataloksi. Karjalainen onkin ollut rohkeasti kokeilemassa uusia toimintamalleja, osin jopa edelläkävijänä. Ala on kuitenkin keskittynyt voimakkaasti, ja digivirtojen kannattava kasvu vaatii volyymeja. Yksin toimiessamme medialiiketoimintamme olisi ollut jatkossa entistä voimakkaammin supistuva liiketoiminta, joka taistelisi isoja toimijoita vastaan ja jonka kasvun mahdollisuudet olisivat olleet vähäiset.

Paikallisen luotettavan sisällön merkitys on meille kaikille ensiarvoisen tärkeää, emmekä halunneet, että tämän sisällön tuottaminen olisi vaarassa näivettyä. Tällä kaupalla mahdollistamme, että näin ei käy. Uuden omistajan myötä medialiiketoiminnan kehitysresurssit kasvavat merkittävästi ja myös asiakkaille tarjottavan näkyvyyden määrä kasvaa valtakunnalliseksi. Ammattilaisillemme, jotka kaupan myötä siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen, haluan sanoa, että vaikka muutokset voivat tuntua kipeiltä, olen varma, että yhteinen sitoutumisenne ja ammattitaitonne mahdollistavat hienon onnistumisen uusissa olosuhteissa.

Sanomalehti Karjalainen ja muut paikallismediat tulevat jatkossakin säilymään voimakkaasti pohjoiskarjalaisina. Niiden identiteetti ja pohjoiskarjalainen sielu eivät häviä kaupan myötä mihinkään. Yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa säilyy, eikä kytkös PunaMusta Mediaankaan katkea. Olemme solmineet kaupan yhteydessä monivuotisen painosopimuksen lehtien painamisesta, eikä muutoksia toimitilojenkaan osalta tule, kun yhtiöt jatkavat toistaiseksi PunaMusta Median vuokralaisina. Päivittäinen yhdessäolo jatkuu siten entisellään, vain omistuspohja muuttuu.

Haluan kiittää teitä – koko medialiiketoiminnan henkilöstöä – sydämellisesti panoksestanne ja omistautumisestanne PunaMusta Median menestyksen eteen kaikkien näiden vuosien aikana. Henkilöstömme on aina ollut voimavaramme, jatkakaa upeaa työtänne, sillä teidän osaamisenne ja sitoutumisenne ovat olleet ratkaisevassa roolissa menestymisen mahdollistajana. Olen vakuuttunut siitä, että uuden omistajan myötä tulette yhdessä rakentamaan entistäkin vahvempaa ja menestyksekkäämpää tulevaisuutta. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut työskennellä kanssanne, ja olla osa tätä historiallista matkaa. Toivotan kaikille teille menestystä tulevaan!

 

Kunnioittavasti

Arttu Sallinen
toimitusjohtaja
PunaMusta Media Oyj