Vihreän IT:n kypsyysmalli – vastuullisuustavoitteet osaksi IT-toiminnon arkea

PunaMusta-yritysperheeseen kuuluva Exove toi markkinoille uudenlaisen palvelun, vihreän IT:n kypsyysmallin. Sen avulla voidaan selvittää, kuinka ympäristönäkökulmat on huomioitu yrityksen IT-toiminnoissa.

PunaMusta Media -konsernin markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Mirka Lammi kertoo, että työkalu edistää IT:n ja vastuullisuustoimintojen välistä yhteistyötä.

– Aiemmin on ollut haastavaa sanoittaa vastuullisuustavoitteita niin, että ne olisivat riittävän konkreettisia IT-toiminnolle, ja toisaalta IT on jäänyt meillä konsernin vastuullisuustavoitteissa hieman tutkan alle, koska olemme keskittyneet erityisesti tuotannosta syntyviin päästöihin. Työkalun avulla saimme luotua myös IT-toiminnolle heidän arkiseen työhönsä liittyvät konkreettiset tavoitteet.

Kypsyysmallin taso kertoo, missä mennään

Malli läpileikkaa koko ICT-toiminnon eri ulottuvuudet laitehankinnoista konesalien käyttöön ja koodaamisen käytäntöihin. Exoven asiantuntijat kulkevat yrityksen mukana aina käynnistyspalaverista loppuraportin esittelyyn. Lopputulos auttaa asettamaan IT:lle kestävyystavoitteita. Samalla yritys saa priorisoidun listan vaikutuksista ja konkreettiset parannusehdotukset.

Kypsyysmallin eri tasot – puuttuva, käytetty, sisäistetty ja johdettu – kuvaavat yrityksen eri IT-toimintojen ja -prosessien kyvykkyyttä huomioida ilmastonmuutos ja luontokato. Tasot huomioivat kuinka vihreä, energiatehokas ja vähäpäästöinen IT otetaan huomioon yrityksen prosesseissa, henkilökunnan osaamisessa, dokumentoinnissa, viestinnässä, strategiassa ja johdon tuessa.

PunaMusta Media testasi työkalun avulla myös oman IT-kokonaisuutensa.

Kypsyysmallin loppuraportissa kerrottiin muun muassa seuraavaa:

”PunaMusta Medialla on selkeästi halu toimia kestävästi ja yritys on tunnettu esimerkiksi hiilineutraaleista painotuotteistaan. Aiemmat kestävän kehityksen toimet ovat kohdistuneet ymmärrettävästi yrityksen painotoimintaan, yleiseen energian laatuun ja muihin vastaaviin toimintoihin, joiden ympäristöjalanjälki on tietotekniikkaa merkittävästi suurempi.”

– Tämän takia omat tuloksemme kypsyysmallista olivat, sanoisinko odotetusti varsin vaatimattomat. Saimme kypsyysmallista arvosanan ”puuttuva”. Tiedämme nyt mikä lähtötasomme on ja pystymme mittamaan kehittymistämme. Kypsyysmalli konkretisoi molemmin puolin – IT:lle ja minulle vastuullisuustoiminnon vetäjänä – millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä voimme IT:n osalta asettaa ja tehdä. Olen varma, että ensi vuonna nousemme jo seuraavalle tasolle ja saamme arvosanaksi ”käytetty”, Lammi toteaa.

Loppuraportista selkeät vinkit jatkoon

Analyysissa havaittiin useita helppoja parannuskohteita. Loppuraportissa annettiin useita vinkkejä sekä prosessikehittämisen että tietoisuuden kasvattamisen osalta.

 

Katso videolta, millä fiiliksillä kypsyysmalli läpivietiin:

Janne Kalliola Exovelta sekä Mirka Lammi ja Atso Norppa PunaMusta Medialta.

Kuten kypsyysmallin loppuyhteenvedossakin todettiin, on painotoiminnassa tehty pitkäjänteisesti vastuullisuuden eteen.

Kiinnostuitko? Lue lisää: https://www.exove.com/fi/palvelut/vihrea-it-kypsyysmalli/ ja varaa aika ilmaiseen sparrikeskusteluun.