Vuosikertomus ja vastuullisraportti vuodelta 2018 on julkaistu

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2018 on julkaistu, ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, www.pkkoyj.com/Sijoittajatieto. Lisäksi vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosikertomus 2018 

Vastuullisuusraportti 2018

 

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja, puhelin 0500 975 873
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
www.pkkoyj.com

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com