Yrjö Laakkosen määräysvaltapiirissä oleva omistusosuus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä laski alle 25 prosentin

Yrjö Laakkonen on 3.4.2019 lahjoittanut Kauppahuone Laakkonen Oy:n osakkeita.
Lahjoituksen seurauksena Yrjö Laakkosen määräysvaltapiirissä oleva omistusosuus
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä laski alle 25 prosentin. Tehdyn lahjoituksen
jälkeen Yrjö Laakkosen välillinen omistus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n
osakkeista on 0,00 prosenttia. Lahjoituksella ei ole vaikutusta Kauppahuone
Laakkonen Oy:n omistusosuuteen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä.

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2019 klo 14.00
Tiedotteen voit lukea tästä linkistä