Sisäpiiritieto: PunaMusta Media myy medialiiketoimintansa Keskisuomalaiselle

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 31.1.2024 KLO 12.00

PunaMusta Media Oyj on sopinut tänään 31.1.2024 tytäryhtiöidensä Sanomalehti Karjalainen Oy:n, Karelia Viestintä Oy:n ja PunaMusta Paikallismediat Oy:n koko osakekantojen myynnistä Keskisuomalainen Oyj:lle. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Samalla PunaMusta Media-konserni luopuu medialiiketoiminnastaan.

Osakekauppojen velaton kauppahinta on 8,5 miljoonaa euroa, joka maksetaan kaupan toteuttamishetkellä. PunaMusta Media kirjaa konsernissa kaupan toteutuessa arvioidun myyntivoiton noin 10,2 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto vuonna 2022 oli 19,0 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa vuonna 2021), ja liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa vuonna 2021). Yhtiöt työllistivät vuonna 2023 noin 90 työntekijää.

Ennen kaupan toteutumista PunaMusta Paikallismediat Oy myy omistamansa 4 kiinteistöä PunaMusta Media Oyj:lle. PunaMusta Media Oyj vuokraa näihin kiinteistöihin liittyvät toimitilat ja Sanomalehti Karjalainen Oy:n toimitilat Keskisuomalainen Oyj:lle kolmeksi vuodeksi. Vuokrasopimusten enimmäismäärä kolmelta vuodelta ilman indeksikorotuksia on noin 0,9 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj solmii kaupan yhteydessä Keskisuomalainen Oyj:n kanssa kolmen vuoden sanomalehtipainamisen alihankintasopimuksen sekä yhdeksän kuukauden sivunvalmistusalihankintasopimuksen. Alihankintasopimusten arvo ilman indeksikorotuksia on enintään 5,5 miljoonaa euroa.

”Keskisuomalaisen strategiana on johdonmukaisesti kasvaa mediatoimialalla. Olemme omassa strategiassamme suuntautuneet viime vuosina valtakunnallisesti paino-, näkyvyys- ja digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuuksiin, joissa kasvumahdollisuudet ovat merkittävät ja joissa jokainen liiketoiminta tukee toisiaan. Olen erittäin iloinen, että nyt solmittu kauppa mahdollistaa medialiiketoimintamme vahvemmat resurssit tulevaisuuden kasvuun ja varmistaa paikallisen vahvan sisällöntuotannon.”, sanoo PunaMusta Median toimitusjohtaja Arttu Sallinen.

PunaMusta Media tulee raportoimaan vuonna 2024 medialiiketoiminnan lopetettuna toimintona. Myyntivoitolla on olennainen positiivinen vaikutus vuoden 2024 tulokseen.

Joensuussa 31. tammikuuta 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Puhelin 010 230 8000
Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi
www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 780 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja
suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.